Unga chefer populärare än de tror

Många unga chefer är obefogat självkritiska i sitt ledarskap, visar en ny studie vid Karolinska institutet.

Publicerad
Unga chefer är tvärtom vad de ofta själva tror mycket uppskattade bland medarbetare i alla åldrar.
Bild: Getty images

Unga chefer mår sämre och känner sig mer stressade i sin roll jämfört med äldre chefskollegor. De har också mindre tro på sig själva, underskattar sin förmåga att leda och riskerar i högre grad utmattning och depression på grund av arbetsbelastning. Äldre chefer å sin sida är mer nöjda med sin arbetsmiljö och trygga både i sitt ledarskap och sin plats i organisationen, visar ny forskning vid Karolinska institutet.

Malin Mattson Molnar
Bild: MTO Säkerhet AB

Samtidigt skattas unga chefer högre av medarbetare i alla åldrar, visar en ny enkätstudie inom samma forskningsprojekt (se faktaruta) vars resultat Forskning & Framsteg har fått ta del av i väntan på publicering.

En förklaring kan vara att unga anstränger sig mer och vill prestera, enligt Malin Mattson Molnar, forskare i organisationspsykologi vid Karolinska institutet.

– De äldre kanske lutar sig tillbaka och känner sig tryggare i att deras arbetsinsats är tillräckligt bra.

Studiernas resultat borde få både yngre och äldre ledare att tänka till, enligt Malin Mattson Molnar.

– Unga är mer självkritiska, vilket egentligen är obefogat. De borde kunna slappna av mer, utifrån hur medarbetare ser på deras ledarskap. Äldre kunde kanske vara mer öppna för hur de kan utveckla sitt ledarskap.

Djupintervjuer med unga chefer 

Malin Mattson Molnar arbetar nu med en kvalitativ studie för att ta reda på vad som ligger bakom resultaten. 21 unga chefer, nio kvinnor och tolv män, i vitt skilda branscher har djupintervjuats och resultaten analyseras.

– Vi ser att det finns fördomar mot unga. De möter attityder som ”det här kommer du inte klara av” i stället för att värderas utifrån sin personlighet, förmåga och intresse. De får ofta försvara att de har kompetensen.

De unga cheferna har olika strategier för att möta motståndet. Ett sätt kan vara att vara öppen med sin osäkerhet och ta emot hjälp från medarbetare.

– Med denna strategi tydliggör de att de vill ta vara på medarbetares kompetens. Det handlar om en prestigelöshet och vilja att lära sig av andra.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

I intervjuer framkom också att hur medarbetarna ser på chefer är en generationsfråga. Äldre tycker oftare att chefen ska föregå med gott exempel genom att jobba hårt och lämna bygget sist. Något som kan vara tufft för unga ledare som ofta är precis uppe i det svåraste pusslet med familj och arbete.

– Vissa har attityden ”nu går fina chefen tidigt igen”. Då krävs det att man har lite skinn på nästan och kan stå upp för att vabba och att lämna arbetsplatsen tidigt.

 

Artikeln har uppdaterats.

”Visst vill jag vara chef”

• Forskningsprojektet ”Visst vill jag vara chef” leds av docent Christina Björklund med kollegor vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Karolinska institutet, i samarbete med bland annat Handelshögskolan i Stockholm, Försvarshögskolan och Högskolan i Gävle.
• Syftet är att undersöka hur unga chefer upplever sitt ledarskap, sin arbetsmiljö och sina förutsättningar att bedriva och utveckla sitt ledarskap.
• Projektet pågår 2020–2024 och finansieras av AFA.

Tips till arbetsgivare som vill anställa unga ledare:

• Ange tydliga kriterier för önskvärd kompetens i rollen vid rekrytering.
• Inslussning i ledarskapsrollen är viktigt. Erbjud stöd och bollplank i organisationen.
• Erbjud flexibilitet i tid och rum för att kombinera arbete och familjeliv.
• Ha tillit. Unga chefer är villiga och engagerade men behöver eget handlingsutrymme.

Källa: Malin Mattson Molnar

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor