Syskon till bipolära lyckas i politiken

Många människor med bipolär sjukdom i släkten är bra ledare. Det gäller i synnerhet de drabbades friska syskon.

Publicerad

Vid mönstringen utmärker sig män med bipolär sjukdom: de hamnar ovanligt ofta i den grupp som anses mest lämpad att bli officerare – och i gruppen minst lämpad.

Deras bröder, däremot, är enbart överrepresenterade bland de mest lämpade för en karriär som officerare.

Senare i livet blir syskon till personer med bipolär sjukdom utan andra diagnoser dessutom ofta ledare av olika slag, i synnerhet inom politiken. Där har de nästan dubbelt så stor chans som andra att få en ledande roll. Det visar en studie av svenska befolkningsregister.

– Det här stöder tanken på att bipolär sjukdom hänger samman med goda ledaregenskaper. Själva sjukdomen är ett hinder, men vissa gemensamma personlighetsdrag verkar vara en tillgång för syskonen, säger Simon Kyaga, forskare vid Karolinska institutet i Solna och en av författarna till en studie publicerad i tidskriften Acta Psychiatrica Scandinavica.

Han ingår i en forskargrupp som tidigare har visat att det är vanligare med kreativa yrken i familjer som drabbats av bipolär sjukdom och schizofreni.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor