Annons

Den gröna havssköldpaddan Chelonia mydas har ett stort utbredningsområde som innefattar Stilla havet och Atlanten.

Bild: 
Rebecca Scott

Unga havssköldpaddor flyter med strömmen

Havssköldpaddorna simmar årligen långa förutbestämda rutter. Nya rön visar att rutterna formas av sköldpaddornas erfarenheter under de första levnadsåren, då de driver med havsströmmarna.

Annons

Publicerad:

2014-05-22

Havssköldpaddor är långdistanssimmare. Under parningssäsongen återvänder de till födelseorten, sedan simmar de till områden med mycket mat, som kan ligga hundratals mil bort. De här migrationsrutterna upprepas varje år. Forskarna har länge försökt förklara hur mönstren uppstår, och nu verkar det som om ett team av tyska och engelska forskare har funnit svaret.

Nyfödda havssköldpaddor simmar direkt till havs. Där fångas de upp av havsströmmarna. De driver sedan passivt med strömmarna eftersom de är för svaga för att kunna välja riktning. Forskarna har nu visat att de vuxna sköldpaddornas migrationsrutter till viss del följer de havsströmmar som sköldpaddorna färdades med som nyfödda. Men rutternas längd och riktning påverkas också av födotillgången: en unge som driver till ett område med god födotillgång memorerar den platsen, som sedan blir ett delmål på den rutt som sköldpaddan följer när den blivit tillräckligt stor för att kunna simma vart den vill. Men som vuxen håller sköldpaddan en rak kurs mot målet. Unga havssköldpaddor som inte hamnar i områden med god mycket mat blir sällan långdistanssimmare som vuxna, utan tillbringar livet i kustnära vatten.

Forskarna analyserade havsströmmarna som passerar sköldpaddornas födelseorter. På så sätt kunde de uppskatta de unga sköldpaddornas färdvägar i haven. De unga djurens färdvägar jämfördes med vuxna sköldpaddors migrationsrutter som hade kartlagts med GPS-teknik – en metod som inte kan användas för nyfödda sköldpaddor eftersom de är för små för att bära sändare. De nya rönen publicerades i Ecology och innefattar 42 bestånd av havssköldpaddor från fem arter. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.