Unga rör sig mindre under pandemin

Unga har blivit mer stillasittande sedan pandemin bröt ut, visar en ny undersökning vid Malmö Universitet. Även aktiviteten i idrottsföreningar minskar enligt Riksidrottsförbundet – en fortsättning på en redan negativ trend.

Publicerad

Idrottande med närkontakt har ställts in på grund av smittorisk. Och att flytta utomhus är svårt, bland annat beroende på ökat tryck på städernas grönområden.
Bild: Getty Images

Medan vuxna rör sig lika mycket, har en tredjedel av unga 16–20 år, rört sig mindre under pandemin, enligt en ny undersökning vid Malmö universitet.

– Vuxna har lyckats byta ut sina tidigare aktiviteter mot annat, som att röra sig ute i skog och mark. Medan gymnasieungdomar i större utsträckning verkar ha hamnat framför skärmen när skolorna stängde i våras, säger Susanna Hedenborg, forskningsledare och professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

En anledning är att skolidrotten har uteblivit, en annan att idrottsaktiviteter på fritiden har blivit inställda. Det har varit stor skillnad i hur olika idrotter påverkats, enligt Susanna Hedenborg.

– Det är inte lika lätt att utöva vissa idrotter, som gymnastik eller kampsport under en pandemi, till skillnad från orientering som knappt påverkas.

Vind och underlag påverkar idrotten

Enklast är att göra de idrotter som redan bedrivs utomhus säkrare ur smittskyddsaspekt. Vissa inomhusidrotter är också lättare att flytta ut. Men då att allt fler idrotter har ”inomhusifierats” de senaste decennierna, alltså flyttat inomhus, är det svårare att hastigt anpassa dem till en utemiljö igen.

– Det kan vara idrotter som hopprep, som tidigare tränades ute. Men nu störs man av vind och underlag till exempel, säger Susanna Hedenborg.

Något som också försvårar utflyttning av idrottsaktiviteter är att städerna förtätats allt mer och de gröna ytorna minskat.

– Då blir det ett hårt tryck på de få gröna ytor som finns, när aktiviteter ska ut.

Ungdomars idrottande har minskat en längre tid

Utöver att idrottsföreningarna har minskat på aktiviteterna under pandemin, har deltagandet i föreningsaktiviteter minskat över lag de senaste åren. Nya siffror från Riksidrottsförbundet visar att trenden fortsätter. Enligt Susanna Hedborg är det viktigt att både idrottsföreningar och samhället i stort ser allvarligt på situationen och försöker nå ungdomar på nya sätt. Kommuner som bygger idrottsplatser måste se till att det finns ytor som fungerar för många olika aktiviteter, inte bara de största idrotterna.

– Föreningarna har också varit dåliga på att låta unga komma till tals, och vara med och bestämma kring träningar och tider. De kan bli bättre att lyssna på ungas röst.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Vilka blir då följderna av att ungdomar rör sig mindre?

– Barn behöver skaffa sig ett fysiskt kapital genom en bred rörelserepertoar, det vet vi från tidigare pedagogisk idrottsforskning. Då har man större chans att fortsätta med aktiviteter senare i livet.

En del av undersökningen är publicerad på den nordiska vetenskapliga idrottstidskriften Idrottsforum.

Ungdomars idrottande under pandemin

• 1 143 personer har besvarat enkäten mellan 8 april och 30 september 2020.

• De svarande är 16 år och äldre.

• Hittills har 90 personer som utövar 23 olika idrotter djupintervjuats.

• 31 procent av de yngre (16–20 år) har svarat att de varit mindre aktiva under pandemin. De över 20 år uppgav att de var lika aktiva som förut.

Här kan du läsa mer om studien.

Källa: Malmö universitet

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor