Utsläpp av växthusgaser planar ut

Koldioxidnivåerna i atmosfären sätter nya rekord. Men samtidigt rapporteras att utsläppskurvan har planat ut. Vågar vi hoppas på att toppen – eller botten, beroende på hur vi väljer att se det – är nådd?

Publicerad

År 2015 blev ett ödesår för klimatmålet: det var första gången som koldioxidnivåerna i atmosfären översteg 400 ppm (parts per million) under årets alla månader. Tidigare har endast enstaka månader nått så höga värden.

Men en ny rapport som släpptes i samband med klimatmötet COP22 i Marocko, visar att koldioxidutsläppen verkar ha planat ut. Under perioden 2004-2013 ökade utsläppen med drygt två procent per år. Men under de senaste tre åren har ökningarna i stort sett uteblivit.

Kina har satsat stort på förnybara energikällor och minskat sitt kolberoende som följd.  Det – i kombination med att Kinas ekonomiska tillväxt har saktat in – är en av förklaringarna till att koldioxidutsläppen har slutat växa.

I USA har energiutvinningen från fossilt kol minskat sedan 2007. Orsaken är att det inte lönar sig att utvinna kolet. USA:s koldioxidutsläpp minskade med 2,6 procent förra året.

Koldioxidutsläppen från EU-länderna ökade med 1.4 procent under 2015. Det beror till stor del på ökad energianvändning inom industrisektorn, en följd av ekonomisk tillväxt.

Koldioxidutsläpp från fossil förbränning och cementtillverkning, i gigaton per år.

 


Bild: ESSD

Kevin Noone är professor i kemisk meterologi vid Stockholms universitet. Han är inte övertygad om att de globala koldioxidutsläppen har nått sin topp.

– Utsläpp beror mycket på politiska beslut, och om Herr Trump förverkligar sina löften om att frigöra fossilt bränsle i USA så blir de nuvarande beräkningarna för framtida utsläpp i underkant. Indien är också ett mycket osäkert kort, säger Kevin Noone.

Indien har stora koltillgångar som har en central roll i landets energiproduktion. Indiens ekonomi blomstrar och koldioxidutsläppen ökade med drygt 5 procent under 2015.

Vid klimatmötet COP21 som ägde rum i Paris förra året, enades världens länder om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader, jämfört med de temperaturer som rådde före industrialiseringen. Detta kräver att koldioxidutsläppen minskar med 40-70 procent fram till år 2050. För att uppnå detta kommer det krävas kraftigare åtgärder än de vi ser nu. En lösning kan vara att fånga in koldioxid och lagra den under lång tid.

– Personligen så anser jag att kolinlagring måste vara en av pusselbitarna om vi vill uppnå ett kol-neutralt samhälle. Men jag är inte övertygad om att tekniken är mogen än, säger Kevin Noone.

 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor