Vattenrening med frön

I frön från pepparrotsträdet, Moringa Oleifeira, finns proteiner som binder föroreningar i vatten och bildar klumpar (flockar). När forskarna tittar närmare på klumparna, ser man att de är mycket mer kompakta jämfört med flockar som bildas med kemiska medel. Det gör att klumparna är lättare att till exempel filtrera bort. Forskarna har på så sätt visat hur vattenreningsmetoden med frön kan optimeras.

Publicerad
Pepparrotsträdets frön är billiga och bra vattenrenare.
Bild: Majority Kwaambwa

Flera grupper runt om i världen samarbetar i projektet. I Botswana och Namibia görs praktiska studier utifrån forskarnas resultat. Förhoppningen är att fröerna ska kunna användas både i små- och storskalig vattenrening, som ett lokalt och billigt alternativ till att köpa in vattenreningskemikalier. Framförallt för rening av dricksvatten, men också för avloppsvatten.

– En annan praktisk studie som pågår i projektet är att se om trädet i sig kan ta upp tungmetaller från förorenad jord, säger Maja Hellsing, forskare vid Uppsala universitet.

Pepparrotsträdet växer vilt i Indien, men planteras i stora delar av Afrika på grund av sina speciella egenskaper. Trädet tål torka och förutom att kunna rena vatten innehåller bland annat bladen flera olika näringsämnen. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor