Annons

En gammal teori får nytt stöd, vulkaner orsakade de mest omfattande massutdöendet.

Bild: 
istock

Vulkanutbrott bakom största massutdöendet

Höga halter av kvicksilver djupt nere i havsbottnarna stärker bevisen för att det var vulkanisk aktivitet som orsakade det så kallade perm-triasutdöendet

Författare: 

Publicerad:

2019-04-17

Under loppet av 100 000 år försvann drygt 95 procent av alla havslevande arter och ungefär 70 procent av de landlevande arterna. Perm-triasutdöendet är både det mest omfattande och det snabbaste som har inträffat, hittills.

En teori är att utdöendet orsakades av vulkanutbrott i det som idag är Sibirien. Där finns enorma formationer av vulkaniska bergarter som kallas de sibiriska trapporna. De bildades för ungefär 252 miljon år sedan, vilket sammanfaller tidsmässigt med perm-triasutdöendet. Ett forskarteam med deltagare från USA och Kina har nu presenterat geologiska bevis för det här sambandet.

Forskarna, som har publicerat sina rön i Nature communications, har undersökt sedimentlager i havsbottnarna som härstammar från perioden då utdöendet ägde rum. Lagren innehåller ovanligt mycket kvicksilver. Vid ett vulkanutbrott sprids vulkanaska över stora områden. Askan innehåller kvicksilver, så förhöjda nivåer i visar att det pågick vulkanutbrott under perioden som sedimenten härstammar ifrån. Forskarnas undersökningar visar också att askan från vulkanutbrotten spreds över enorma arealer.

Vulkanutbrotten som gav upphov till de sibiriska trapporna pågick i omgångar under en miljon år. Den totala mängden aska och annat material som slungades ut uppgick till 1 – 4 miljoner kubikkilometer. Det skymde solen och orsakade sannolikt en tillfällig temperatursänkning på jorden. Men vulkanerna spydde också ut ofantliga mängder koldioxid och andra växthusgaser – som höjde medeltemperaturen med 10 grader under perioden då utbrotten pågick. Därtill producerades stora mängder svaveldioxid som försurade haven. Vulkanutbrotten förstörde livsmiljön för jordens arter under lång tid, vilket förklarar varför utdöendena blev så omfattande.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: