Annons

Vulkanutbrott kan spåras bakåt i tiden genom fynd av kvicksilver i sediment.

Bild: 
Istock

Vulkanutbrott bakom största massutdöendet

Annons

För ungefär 250 miljoner år sedan försvann drygt 95 procent av alla havslevande arter och ungefär 70 procent av de landlevande arterna. Det så kallade perm-triasutdöendet, som skedde på bara 100 000 år, är det mest omfattande och snabbaste utdöendet hittills.

Nu har en forskargrupp från Kina och USA funnit stöd för att utdöendet orsakades av vulkanutbrott i det som i dag är Sibirien. Där finns enorma formationer av vulkaniska bergarter som kallas De sibiriska trapporna. De bildades ungefär samtidigt som perm-triasutdöendet ägde rum.

Forskargruppen har undersökt sedimentlager i havsbottnarna från samma tid och funnit ovanligt mycket kvicksilver. Det är ett kännetecken för vulkanaska, som slungas ut vid ett vulkanutbrott. Forskarnas undersökningar visar att vulkanaskan spreds över enorma arealer.

Vulkanutbrotten som gav upphov till De sibiriska trapporna pågick i omgångar under en miljon år. Den totala mängden aska och annat material som slungades ut uppgick till mellan en och fyra miljoner kubikkilometer. Detta skymde solen och orsakade sannolikt en tillfällig temperatursänkning på jorden. Men vulkanerna spydde också ut ofantliga mängder koldioxid och andra växthusgaser – som höjde medeltemperaturen med 10 grader under perioden då utbrotten pågick. Därtill producerades stora mängder svaveldioxid som försurade haven. Vulkanutbrotten förstörde livsmiljön för jordens arter under lång tid, vilket förklarar varför utdöendena blev så omfattande.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.