Annons

Kvinnor bildar den framtida eliten om ingenting görs

Författare: 

Publicerad

2008-06-06
En aktuell rapport från Högskoleverket menar på att det i framtiden kommer att finnas ett manligt proletariat av lågutbildade, ett kvinnlig dito (dock välutbildat) och en styrande manlig elit. Dessa slutsatser dras ifrån att andelen män som läser vid svenska universitet och högskolor nu är nere på två femtedelar. I en DN-debatt artikel om rapporten menar universitetskanslern vid HSV Anders Flodström, professor Lars Jalmert och utredaren Gunilla Jacobbson att det är upprörande att inte mer insatser görs för att öka mäns intresse att utbilda sig. Speciellt givet alla diskussioner och satsningar som görs för att få in fler kvinnor på de fortfarande mansdominerade tekniska utbildningarna.Det underliggande problemet är att unga män tenderar att ha sämre betyg än unga kvinnor på gymnasienivå, och även i grundskolan. Eventuella satsningar på att få fler män till högskolan borde därför rikta sig till att förbättra mäns inlärning under framför allt gymnasietiden. Framtidsbilden som utmålas i rapporten är dock alldeles för statisk. Det finns ingen anledning att tro att det kommer att finnas ett manligt och ett kvinnligt proletariat samt en manlig elit. Om trenden av en ökande andel kvinnor med högre utbildning håller i sig kommer eliten att vara kvinnlig ganska snart. Föreställ er en värld där två tredjedelar av alla med högre utbildning är kvinnor sedan decennier tillbaka. (Det är inte många år dit.) Inte kommer denna välutbildade majoritet att ge upp makten till lågutbildade män? Inte vill vi heller att våra makthavare inte ska vara välutbildade i framtiden? Den manliga eliten kan säkert hålla sig kvar ett tag till, men inte i längden, Om vi efterstävar jämställdhet och kunniga makthavare måste vi således snarast hjälpa pojkar och unga män att göra bättre ifrån sig i skolan.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Kvinnorna tillbaka till spisen, det är EU:s mål.
Kvinnoyrkena kommer inte att betalas högre i framtiden, tvärtom. Kvinnorna kommer fortsättningsvis att vara slavar,
trots strävan om fri sex.
Sedan kommer någon kvinna att nå toppen också framöver.

Lägg till kommentar