Är skönhet en objektiv egenskap?

Publicerad

Sedan urminnes tider har frågan om egenskaper finns hos föremålen eller hos den som betraktar föremålen stötts och blötts av filosofer. Många har menat att vissa egenskaper tillhör föremålen såsom storlek, tyngd, och form, medan egenskaper som färg, smak och lukt och framförallt estetiska egenskaper snarare finns betraktaren. Nu har en forskargrupp från Tel Aviv fått en dator att fälla omdömen om huruvida en kvinna är attraktiv eller inte. Betyder detta att attraktivitet eller skönhet trots allt är en objektiv egenskap? Forskarna i Tel Aviv lät först 30 män och kvinnor titta på olika ansikten tillhörande vita (kaukasiska) kvinnor i ungefär samma ålder. Försökspersonerna graderade ansiktena med avseende på attraktivitet på en skala från 1 till 7. Amit Kagian och hans kollegor gick sedan vidare och beskrev den geometriska formen hos ansiktena matematiskt. De lade till information om symmetri, jämnhet i huden och hårfärg och lade in detta i en dator. Datorn matades sedan även med information om hur testpersonerna gjorde sina bedömningar. Efter detta testades datorn och det visade sig att den gjorde ungefär samma bedömningar som försökspersonerna.Vilka slutsatser kan man dra av detta experiment? Kagian själv menar att skönhet är något som existerar objektivt i naturen, men Kagian berättar även att nästa uppgift blir att lära datorer känna igen manlig skönhet. Detta kan dock bli svårare, menar han. Psykologisk forskning visar att människor är mindre eniga om vad som är en snygg man. Är skönhet endast en naturlig egenskap hos kvinnor och inte hos män? Kagians hypotes om att skönhet är en objektiv egenskap stöds egentligen inte alls av experimentet. Datorn lärde sig bara hur relationen mellan ansiktsdrag och attraktivitet typiskt ser ut enligt testpersonerna. Deras bedömningar kan ju i sin tur vara baserade på kulturella värderingar vilket kanske är mer troligt än att kvinnlig skönhet är en egenskap hos kvinnor medan manlig skönhet snarare är en egenskap hos betraktarna? Source: American Friends of Tel Aviv University

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor