Barn och arbete

Publicerad

Att bli förälder är en omvälvande händelse, som allt eftersom forskningen fortskrider visar sig ha oanade konsekvenser bortom familjesfären. Förutom att föräldraskapet är behäftat med ekonomiska effekter för mamman och pappan visar en [ny](http://www.economist.com/news/business/21567082-when-your-boss-has-baby-watch-your-wallet-corner-offices-and-cribs) [studie av Michael Dahl och medförfattare](http://asq.sagepub.com/content/57/4/669) att även medarbetare till de nyblivna föräldrarna kan drabbas. På grund av att det finns för få kvinnor på VD-positioner, har de begränsat sin undersökning till manliga verkställande direktörer som just blivit fäder. Flertalet danska företag med mer än 10 anställda är med i undersökningen. Det visar sig att en manlig VD ger sina anställda något lägre löneökningar efter att ha blivit pappa samtidigt som han ger sig själv ett större lönepåslag. Men det mest spektakulära resultatet är kanske ändå att de anställdas löner (och VDens) varierar med avseende på om denne får en son eller dotter som förstfödd. Mer specifikt, om VDn får en dotter som första barn påverkas de anställdas löner inte lika negativt och för de kvinnligt anställda finns det till och med en positiv, om än temporär, effekt på lönen. Vad gäller den verkställande direktörens egna lön så höjer han den mer om han får en son än en dotter.

Det är onekligen svårt att se igenom dessa statistiskt signifikanta effekter. Och bara för att ytterligare – så här i juletider – spä på antalet tankenötter, så försöker en annan [internationell studie av Andrea Ichino och medförfattare](http://www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?dpno=8354) att förklara tendensen att amerikanska, brittiska, italienska och svenska mammor är mindre sannolika att arbeta och även arbetar färre timmar om de får en son än en dotter som förstfödd. Förklaring som anförs och får empiriskt stöd är att en förstfödd son ökar sannolikheten för att föräldrarnas relation håller och dessutom leder till fler barn.

Ytterligare intressant julläsning om föräldraskapets effekter – som rekommenderas varmt – [Elly-Ann Johanssons avhandling](http://www.nek.uu.se/Pdf/AVHANDLING%20FINAL%20Elly-Ann.pdf) i nationalekonomi, och speciellt det fjärde kapitlet som undersöker hur det egna och partnerns uttag av föräldraledighet påverkar framtida löneutveckling för föräldrarna. Det konkreta tipset för kvinnor från denna läsning är att deras framtida löneutveckling är positivt korrelerad med hur länge pappan är föräldraledig – speciellt om pappans uttag ej sker under sommarmånaderna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor