Annons

Den viktigaste uppgiften för ekonomisk vetenskap

Författare: 

Publicerad

2013-11-21

En artikel i tidskriften Nature Geoscience (Estrada m.fl. 2013) visar på sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser. De som förordar obegränsad ekonomisk tillväxt tycks därför leda mänskligheten mot undergång. Jag blir upprörd när jag läser i tidningarna om hur USA och EU försöker pressa Tyskland till ökad konsumtion för att rädda världsekonomin. Något i vår ekonomiska system måste vara helt fel, och den viktigaste uppgiften för ekonomisk vetenskap måste vara att finna ett sätt att rätta till detta fel.

5

Kommentarer

Det kanske inte är något i vårt ekonomiska system som är helt fel. Den viktigaste uppgiften för ekonomisk vetenskap är nog inte att finna ett sätt att rätta till det som känns fel i samhällsutvecklingen. Ekonomin har med levnadsförhållandena att göra. Den styr dessutom näringsliv och förvaltning.
Om man inte låtsades att demokratin i nuvarande form (tävling vart fjärde år om vilket 'kompisgängs' ideologi som ska gälla i åtminstone fyra år) är det enda rätta, skulle mycket kunna 'självrättas' till. Om medborgarna uppmanades delta i samhällsplaneringen lokalt och regionalt genom omröstningar och paneler, fick politiker omedelbart lära sig väldigt mycket om vanligt folks åsikter och behov. Det här myntet har också en frånsida: vanliga medborgare fick en känsla för planeringens villkor och problem på ett djupare sätt. Ideologiska resonemang (dogmer) fick säkerligen stå tillbaka för realistiska dialoger med befolkningen. Majoriteten i folkets omröstningar fick dessutom styra, vilket säkert är lättare att finna sig i, jämfört med ukaser från kommunfullmäktiges ibland smala majoritet av politiker. På riksnivån kunde t ex grundlagsändringar och ändringar av internationella avtal (EU m m) beslutas av obligatoriska folkomröstningar.
Det är intressant att se hur s k direktdemokratiska rörelser växer till på många håll. Förklaringarna kan skifta från land till land, men korruption och brist på insyn är nog ett par av orsakerna överallt.
I Sverige har media hittat grava missförhållanden i kommuner som Göteborg, Solna, Huddinge, Uppsala m fl. För övrigt hade nog de 'brinnande förorterna' aldrig uppstått om de boende där känt att 'vi är med i besluten'. Ingen vill väl se SINA uppbyggda samhällsfunktioner brända eller sönderslagna av grannarna eller deras barn.

Direktdemokrati är ju väldigt enkelt att få till. Den representativa demokratin behövs ju inte längre beträffande budgeten. Vi kan enkelt återta den direkta makten över våra skattemedels fördelning över de av de folkvalda godkända posterna. Busenkelt att ordna. Orkar man inte göra en egen fördelning, kan man kopiera en från någon vars omdöme man litar på.

Som återkommande påpekats under decennier nu, består problemets lösning i att flytta över skattetrycket från den produktiva verksamheten till den destruktiva.

Avgifter på oönskad miljöpåverkan, avgifter på nyttjande och täkt av begränsade och eftertraktade naturtillgångar, krav på heltäckande försäkringar som kompenserar för miljöskador vid katastrofer som kärnkraftshaverier, kan medge en avsevärd lättnad i den destruktiva beskattningen av arbetsbyte och varuutbyte.

Denna nya rapport från SCB är intressant i sammanhanget: "Utslappen-av-koldioxid-ligger-still-trots-okad-tillvaxt":
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Utslappen-av-koldioxid-li...

Hej, ja det är intressant även om titeln är väldigt missvisande. Man kan ju få för sig, om man läser titeln endast, att vår ökade konsumtion inte leder till ökade utsläpp. Men sammanfattningen påpekar ju att statistiken för vår utflyttade industri och importen av varor inte ingår i slutsatsen att "utsläppen av koldioxid ligger still trots ökad tillväxt". Fler bra länkar om man vill läsa mer finns hos Naturvårdsverket här: https://miljomal.se/sv/Publikationer-och-bilder/Rapporter/Miljomalsradet...

och här:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5903-3...