Annons

En mörk nordpol

Författare: 

Publicerad

2011-09-02

Under september når havsisen vid Arktis nått sitt minimum och därför följer många just nu datarapporteringen med spänning. Risken är överhängande att det blir ännu ett rekordår.

De nordliga och sydliga ismassorna har en avgörande betydelse för det globala klimatsystemet eftersom de utgör jordens kylaggregat. Men isarna är känsliga och särskilt den vid Arktis. Till skillnad från isen som täcker sydpolen vilar den inte på någon landmassa utan flyter ovanpå havet.

Den arktiska isens sårbarhet beror till stor del på en välkänd självförstärkande återkopplingsmekanism. En vit snötäckt yta reflekterar bort det mesta av solljuset. När temperaturen stiger och isen smälter exponeras den underliggande ytan, som i Arktis fall alltså är mörkt havsvatten. Det mörka vattnet tar, i kontrast till den blänkande snön, upp en stor del solstrålningen. Absorptionen av solljus leder till värmeökning. Mer is smälter. Större områden av öppet hav blir frilagda. Mer strålning fångas in. Temperaturen stiger. Isen krymper. Och så vidare…

Satellitmätningar av det Arktiska istäcket har pågått sedan drygt trettio år tillbaka. Storleken varierar avsevärt från år till år, men trenden är tydlig. Isen krymper. Det senaste decenniet har nya oönskade rekord slagits gång på gång. År 2002 var isen på sin lägsta nivå dittills: 15% mindre än genomsnittet för perioden 1979-2000. År 2005 blev det ny bottennotering: 21% mindre. Rekordet höll sig till 2007 då isen var 39% under riktvärdet. De efterföljande åren 2008-2010 hade isen något större utbredning, men fortfarande 24-34% under normen. Nu, i månadsskiftet augusti-september 2011 är isen i nivå med rekordåret 2007 och kan förväntas krympa ytterligare ett par veckor innan höstkylan får den att börja växa igen.

Ett minskat istäcke vid polerna förstärker den globala uppvärmningen, men får också lokala konsekvenser. För en del däggdjurs välbefinnande är isen livsviktig – isbjörn, säl och valross till exempel. Ett däggdjur – människan – kan, åtminstone i ett kort perspektiv, dra viss nytta av en minskad isutbredning eftersom skeppsrutter förkortas och nya områden öppnas för oljeexploatering. För Arktis urinvånare, inuiterna, verkar dock avsmältningen mest vålla problem.

FN:s klimatpanel IPCC gjorde flera modellberäkningar över havsisens framtida utbredning i sin fjärde stora rapport AR4 från 2007. Inte någon av dem förutspådde en så snabb minskning som den vi nu observerar. Senare års forskning har tyvärr visat att detta bara är en av många effekter av den globala uppvärmningen som IPCC underskattade. Att de ändå emellanåt anklagas för att ha överdrivit klimatproblemen är svårt att förstå. Ännu svårare att förstå är att det finns professorer, om än pensionerade, som lånar ut sina titlar för att ge stöd åt sådan förvillarverksamhet. Exempelvis via det så kallade Stockholmsinitiativet här i Sverige.

Rymdskeppet jorden som bär oss genom vintergatan har inga livbåtar. Vi delar dess öde och får betala ett högt pris om vi väntar med livsuppehållande åtgärder. Det brinner i knutarna.

Jakob Löndahl

16

Kommentarer

Den mekanism Du pratar om med minskat albedo och skenande isavsmältning är avskriven för länge sedan.

Se exempelvis http://www.theclimatescam.se/2011/08/12/modeller-igen-nu-om-arktisk-isbe...

och sök på denna blogg på arktis - så får Du mer information i andra inlägg.

Jag är i övrigt själv en icke-pensionerad professor i Stockholmsinitiativet.

Den mekanism jag skriver om, med minskat albedo vid isavsmältning, är definitivt inte avskriven utan tvärtom i högsta grad aktuell. Titta till exempel i den nyligen utkomna rapporten från [AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Program)](http://www.amap.no/swipa/SWIPA2011ExecutiveSummaryV2.pdf).

Bloggen The Climate Scam är visserligen ganska rolig att läsa emellanåt, men många av inläggen visar en sådan total ignorans om pågående klimatforskning att det är direkt intellektuellt ohederligt. När jag tittar på läsarkommentarerna får jag dessutom mer en känsla av enkelspårig pöbel än ärliga sanningssökare. Vetenskaplig forskning avvisas med ytliga argument och nästan alltid utan hänvisning till verkliga granskade publikationer - sådana lyser nämligen med sin frånvaro. Därför är det inte förvånande att Stockholmsinitiativet blev utsedda till [Årets förvillare](http://www.vof.se/visa-folkbildare).

Om jag inte misstar mig är du professor i fysikalisk kemi med inriktning mot NMR. Att använda professorstiteln i ett helt annat sammanhang, dessutom med åsikter som går i rakt motsatt riktning mot i princip all aktiv forskning på detta område, är enligt min åsikt oansvarigt och bidrar till att skada allmänhetens förtroende för vetenskapen.

Du verkar inte påläst på den aktuella litteraturen, som jag gav i länken ovan - i dessa "excecutive reports" står bara allmän politisk goja. Du visar med Ditt svar bara att Du inte satt Dig in i verkligheten, och jag tvivlar på att Du egentligen kan något inom klimatvetenskap. Att papegoja åsikter från exempelvis RealClimate vittnar om detta.. Vilken grupp som egentligen skadat förtroendet för vetenskapen är mycket klart.

"Rymdskeppet jorden som bär oss genom vintergatan har inga livbåtar. Det brinner i knutarna"

Det går bra att handplocka trender som passar bra med det man vill förmedla. Tar du upp Arktis i domedagsprofetiorna kanske du ska ta upp det i högsta grad relelevanta Antarktis också? Brinner det i knutarna där också?

Hur kommer det sig att personer som är skeptiska till teorin att människan påverkar klimatet så snabbt går upp i falsett, använder invektiv och förfaller till konspirationsteorier? Varför kan de inte resonera i saklig ton och ge referenser till adekvata artiklar från vetenskapliga tidskrifter?

Vilka konspirationsteorier? De enda konspirationsteorier jag ser här är påhoppen på svenska professorer. Inga av deras argument läggs fram och bemöts utan avfärdas som "förvillarverksamhet". Mycket vetenskapligt.

Jag tycker att till exempel tredje meningen i ditt förra inlägg vittnar om en oro för konspiration och dold agenda:
"Det går bra att handplocka trender som passar bra med det man vill förmedla."

Och jag tycker att referensen i Jakob Löndahls replik var ett bra exempel på att bemöta Peter Stilbs invändning utifrån ett vetenskapligt perspektiv, till skillnad från Peter Stilbs referens som går till en bloggpost han själv har skrivit, i vilken han refererar till en tidigare bloggpost som han själv har skrivit.

Tack & hej
Elisabeth

Nej, det är ingen dold agenda utan en agenda som framgår med all önskvärd tydlighet. De handplockade trenderna är ett uppenbart faktum. Besök Cryosphere Today på University of Illinois hemsida t.ex. Pratar man om "krisen vid polerna" bör man även referera till den här grafen:

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.antarctic.png

Artikeln inleds med "De nordliga och sydliga ismassorna har en avgörande betydelse för det globala klimatsystemet", och jag skulle i så fall vilja veta varför trenden (eller bristen på trend) vid sydpolen konsekvent utelämnas ur diskussionen.

MVH -Jesper

Om du läser inlägget ser du nog att det handlar om havsis och att isen runt sydpolen vilar på en landmassa. Detta gör stor skillnad. Dock kan noteras att även Antarktis is bryts ner fortare än IPCC förutsåg. Vilka katastrofala konsekvenser detta ser ut att få för ekosystemet återkommer jag förmodligen snart till (är just nu på konferens i Manchester). Titta på den här lilla texten så länge:

[http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=polar-ice-sheets-meltin...(http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=polar-ice-sheets-meltin...)

Intressant kalkyl, som för övrigt är en ordentlig uppblåsning av orginalrapporten “Acceleration of the contribution of the Greenland and Antarctic Ice Sheets to sea level rise” som publicerades i Geophysical Research Letters. Problemet är att om den stämmer borde det synas i en acceleration av havsnivåökningen, vilket som bekant inte är fallet.

NASA:s trend (ev. baserad på Steigs extrapolering?) är 0,05 grader/år med osäkerhetsnivån... här kommer det roliga: +/- 2 till 3 grader! (se http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=8239 paragraf 3) Kan alltså lika gärna vara en temperaturnedgång på 2,95 grader, men varför låta en sådan detalj sätta propp i domedagsbasunen? En temperaturnedgång verkar mer trolig med tanke på att havsisen fortfarande ökar i omfattning.

Här är för övrigt en rapport från Science från samma månad:

"Widespread Persistent Thickening of the East Antarctic Ice Sheet by Freezing from the Base" (http://www.sciencemag.org/content/early/2011/03/02/science.1200109)

Ha det så trevligt på konferensen. Efteråt är du välkommen tillbaka till verkligheten.

I all korthet. Det är helt riktigt att havsisen vid sydpolen inte har ändrats särskilt mycket eller till och med ökat något. Vad jag försökte förklara var att havsisen vid Antarktis inte är lika intressant för det globala klimatet. Den landburna isen dominerar totalt här. Den omgivande havsisen smälter undan nästan fullständigt under sommaren (den är alltså inte flerårig). De förväntade förändringarna i den sydliga havsisens utsträckning är jämförelsevis små (titta i FN-panelen IPCCs rapport).

Vad gäller landisen på Antarktis förutsäger de modeller som ligger till grund för IPCCs rapport en ökning under de närmaste hundra åren på grund av ökad nederbörd. Kylan är tillräcklig för att nederbörden ska bli is trots ett par graders temperaturökning. Antarktis förväntas alltså bidra till en havsnivåsänkning. Hittills verkar IPCC ha varit allt för optimistisk på den här punkten om jag förstått senare års observationer rätt.

För övrigt kan noteras en rapport som kom i dagarna om att temperaturökningen på havsvattnet vid Antarktis troligen redan har medfört en invasion av jättekrabbor som riskerar att skada ett ekosystem som utvecklats under [14 miljoner år](http://www.newscientist.com/article/dn20876-giant-red-crabs-invade-the-a...).

Jacob - Du kan väl läsa innantill - diagrammet som refereras till avser Antarktis HAVSIS - inte LANDIS

Om Du orkar läsa min bloggpost så handlar den om två nämngivna vetenskapliga arbeten - prata inte strunt.

Peter Stilbs, du refererar till vetenskapliga artiklar i din bloggpost - påstår du. Men de slutsatser du levererar är ju helt och hållet dina egna, ovetenskapliga grubblerier - fullkomligt opublicerade, eftersom du inte har tillräcklig kunskap i ämnet. Det väger inte tungt.
En artikel om att det finns problem med modellering är ju inte heller direkt häpnadsväckande. Självklart finns det fallgropar. Därför är det viktigt att bygga upp flera olika typer av modeller. Om majoriteten pekar åt liknande håll kan det vara mer rationellt att ta fasta på resultatet än att sätta på sig skygglappar och hävda att motsatsen är mer sannolik. Eller?
Min uppfattning är att du inte anstränger dig att se hela bilden. Jag undrar varför.
Mvh Elisabeth

Jag levererar inga slutsatser - blogginlägget på TCS är skrivet för att läsarna ska bli uppmärksamma på att just denna gamla skåpmat/dogm/skröna som återupprepas av Jakob i "En Mörk Nordpol" inte är mer än just det.

Är isläget i Arktis verkligen så dramatiskt om man tar hänsyn till att isutbredningen varierar väldigt mycket på grund av naturliga variationer.

En ny dansk studie av isen i Arktis visar bland annat att nuvarande isutbredning inte är dramatiskt låg jämfört med när den var som minst efter senaste istiden. Detta skedde för 8000 – 5000 år sedan. Isutbredningen i Arktis sjönk då enligt den nya danska studien till endast 50 % av det lägsta värde som uppmätts med satelliter år 2007.

Se vidare följande blogginlägg:
http://www.theclimatescam.se/2011/08/29/dn-ser-issmaltningen-i-arktis-so...