Annons

Excellenta äldre män

Författare: 

Publicerad

2010-12-14

Vill bara tipsa om en bra debattartikel om hur det senaste decenniets excellenspolitik minskat möjligheten för minoriteter att få forskningsanslag i Sverige. Exempel på minoriteter i det här fallet är kvinnor och yngre forskare. Läs den gärna. Kommentera sedan där eller här.

2

Kommentarer

Om man får våga sig på ett litet evolutionärt resonemang så är det inget konstigt med denna snedfördelning, den har funnits i alla tider, och lyckas man någonsin få bort den så komme de länder som gör det lida stor skada. Dessutom kommer en mängd individer att lida illa, därför att människor som vill mest, och kämpar hårdast kommer att sållas bort.

Hela den problematik man försöker lösa skulle försvinna om vi sågs som individer och inte som del av en grupp.

Till att börja med så kanske man ska säga att "naturligt" inte betyder "bra" som de flesta miljömuppar och annonsörer verkar tro. Det betyder inte heller att man måste göra något speciellt, fast det kan ledsaga oss en del. T ex finns det inget som hindrar mig från att hoppa från ett hustak fast gravitationskraften kan göra det till en otrevlig och ganska kort upplevelse.

Eftersom kvinnor gör den största investeringen i avkomman (9 månader + 3-4 amning (hos jägare och samlare)) så är det män som konkurrerar om kvinnor. Tittar man på spridningen hos X-kromosomen så får man fram att om alla kvinnor i medel hade 2 barn, var det mycket mindre än hälften så många män som förökade sig.

Detta ser vi hos alla djurarter där ett kön investerar mer än ett annat. För männen gäller det "vinna eller försvinna". Kvinnor konkurrerar inte lika hårt eftersom de inte lever under ett lika hårt selektionstryck. Män konkurrerar om kvinnor via hög status, stor bil, dyrt hus eller en professur. Detta är vad våra gener designat oss för. Det finns inte en liten röst som säger "vi, dina gener befaller dig att söka en professur så att du får många barn". Men vi män har mer preferenser för konkurrens än kvinnor har.

I Sverige säger väl vän av ordning att "vi är ju så moderna nu". Bara för att däggdjur har levt på ett sätt i 200 miljoner år, jägare och samlare i 2 miljoner år (sedan Homo erectus uppstod) och moderna människor, precis som vi, i 150-200 000 år, så betyder det ju inte att vi inte kan ändra det mänskliga beteendet i Sverige.

80 000 generationer som jägare och samlare kan väl inte hindra att vi gör om alltihop i trevliga Sverige? Eller? För vi är ju så moderna nu. Vi har ju kultur...

Steven Goldberg gick igenom alla kända kulturer någonsin. Han kom fram till att det aldrig funnits ett samhälle där kvinnor innehar mer än 7% av toppositionerna.

Nästan hela anledningen till detta är inte att kvinnor är lika smarta som män (även om det verkar som om fördelningen är bredare hos män, fler idioter och fler genier), utan för att kvinnor inte lika stor grad är beredda att offra tiden med barn för att istället arbeta 80 timmar i veckan på sin karriär. Kvinnor, surprise, surprise, efter 2 miljoner år av ganska strikt könsuppdelning av arbetsuppgifterna, tycker mer om att ta hand om barn än män gör (i snitt, etc, etc, för den som vill vara petnoga).

Och svarar någon daghem, så har dessa ju gjort situationen etter värre i Sverige som Annica Dahlström skriver. Karriärkvinnor måste kunna leja hjälp om de också ska kunna ha barn.

Det kanske ska påpekas också att det nästan inte finns några kvinnor på verkliga toppositioner (i alla fall i USA) som har mer än ett barn, som inte skaffade barn tidigt i 20-årsåldern och gjorde karriär sedan.

Biologin är inte snäll som sagt. Nature is red in tooth and claw.

Nu får det vara slut på dumheterna! Detta som Erik Lindrtröm skrivit hoppas jag att ingen köper. Vad baseras påståendet "Om man får våga sig på ett litet evolutionärt resonemang så är det inget konstigt med denna snedfördelning, den har funnits i alla tider, och lyckas man någonsin få bort den så komme de länder som gör det lida stor skada" på? Varför kommer landet att "lida stor skada"? Är vi tänkande varelser eller bara en klump celler?

Läs istället artikeln i Nature 1997 (http://www.nature.com/nature/journal/v387/n6631/pdf/387341a0.pdf) som de refererar till i debattartikeln! Där har kvinnors och mäns ranking i vetenskaplig kompetens granskats och resultatet är hårresande. Man har enbart jämfört den subjektiva bedömningen av en kommitté med en objektiv ranking av vetenskaplig produktivitet. En kvinna behöver publicera 3 fler artiklar i Nature eller Science än män för att i subjektiva bedömningar bli rankade lika högt som män. Detta motvarar även 20 artiklar i "vanliga" vetenskapliga tidskrifter med impact factor 3. Jämfört med medelrankingen behöver kvinnor vara 250% mer produktiva än män för att bli rankade lika högt i vetenskaplig kompetens. Stiduen var utförd i Sverige, ett av det mest jämställda samhällena i världen enligt FN .

Detta kan omöjligen viftas undan med evolutionära resonemang. Visst finns det kvinnor som inte bryr sig om att tävla lika mycket som män gör, men de som ger sig i i tävlingen ska väl för f-n bli rankade på samma sätt som männen oavsett om männen rent evolutionärt är mer tävlingsinriktade. Samma vetenskapliga produktivitet SKA rankas lika av vetenskapliga komittéer oavsett om personen har en snopp eller inte.

http://www.nature.com/nature/journal/v387/n6631/pdf/387341a0.pdf