Premium

Före Big Bang?

Publicerad

I detta mitt första blogginlägg vill jag ta upp den debatt kring tro och vetande som under det senaste året fått en allt större aktualitet. En av de ständigt återkommande frågor som dyker upp i dessa sammanhang handlar om vad vi kan veta om universums skapelse. En del hoppas och en del fruktar att man där når en gräns bortom vilken vi aldrig kan komma. Och visst, man kan ha förståelse för att dessa frågor känns stora och svåra och att det är lätt att filosofera vilse. Men lustigt nog förekommer det inte bara hos allmänhet, utan även hos de som ligger ämnet lite närmare, ofta missförstånd när det gäller gränsen mellan vad som är vetenskapligt väl ställda frågor och vad som för alltid måste förbli obesvarat.Ett sådant påstående är att det är meningslöst att fråga sig vad som inträffade innan Big Bang. Argumenten kan vara av olika slag och rakt motsatta. Ibland handlar det om förhoppningar med religiös anstrykning, ibland handlar det om förment vetenskapsfilosofiska argument.Men allt är lika fel. Sedan 20 år tillbaka sysslesätter man sig inom kosmologin regelmässigt med tiden för Big Bang. Det handlar om inflationsteorin. Den beskriver hur universum före Big Bang utgjordes av ett snabbt expanderande rum fyllt med vakuumenergi. I samma ögonblick som inflationen upphörde omvandlades vakuumenergin till strålning och materia. Detta ögonblick svarar mot Big Bang. Teorin för inflationen ger precisa förutsägelser som bekräftats med hjälp av observationer av den kosmologiska bakgrundsstrålningen. Sedan kan man förstås fundera vad som orsakade inflationen, och det är också precis vad många teoretiska fysiker och kosmologer arbetar med.Föreställningen om att Big Bang markerar vetenskapens slut är med andra ord sedan länge föråldrad. Och den som vill finna gränser för vad som är möjligt att studera med naturvetenskapliga metoder får leta på andra ställen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor