Annons

Karnaktemplet

Författare: 

Publicerad

2009-07-15

En innehållsrik sajt, http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak om det stora Karnaktemplet i Egypten har utformats av University of Californias avdelning i Los Angeles. Där kan man se rekonstruktioner av templet under olika historiska epoker, få förklaring till inskriptioner och byggnadsdetaljer, och också se hur det ser ut på platsen idag. Jag har aldrig varit där, men misstänker att denna sajt kanske ger lika mycket som ett besök på platsen. Någon läsare som har sett templet i verkligheten kanske har synpunkter på detta; jag kan tänka mig att man kan uppleva de väldiga dimensionerna enbart på plats.

Om man vill veta mer om det gamla Egypten kan man gå till http://repositories.cdlib.org/nelc/uee/ som för till universitetets egyptologiencyklopedi, som är allmänt tillgänglig.