Livets träd

Publicerad

Mina kinesiska kolleger tyckte att det såg tomt ut i den stora entréhallen i den nybyggda biologiinstitutionen i Kanton där jag arbetar på deltid, och ville placera någon slags skulptur där. De frågade mig om jag hade någon idé, och oförsiktigt nog föreslog jag att vi skulle ha ett ”evolutionsträd” över den biologiska utvecklingen sedan livet började på jorden, vilket de blev entusiastiska över.

Naturligtvis blev det då jag som fick i uppdrag att göra en grov modell eller idéskiss som sedan kunde överlämnas till en professionell artistisk skulptör.

Det visade sig vara en besvärlig uppgift, inte främst på grund av att det finns kunskapsluckor, utan på grund av att så mycket av evolutionen rör sig om mikroorganismer, och man gärna vill visa något mer utan att kompromissa för mycket med proportionerna, och också vill möjliggöra en estetisk utformning. Man måste ju utnyttja rummets alla tre dimensioner, och inte kopiera någon tvådimensionell förlaga. De datorbaserade visualiseringar av evolutionen som finns tillgängliga på Internet är inte heller lämpliga som direkta förlagor. Man måste ta hänsyn till att evolutionen inte bara inneburit mer och mer förgreningar som på ett träd, utan också en del sammanväxningar här och där.

Först tänkte jag mig att låta höjden avspegla tiden, så att alla nuvarande organismer hamnar högst upp, men insåg snart att det skulle bli onjutbart för åskådaren. I stället ska jag försöka att låta horisontella avstånd avspegla genetisk olikhet, och den vertikala riktningen morfologisk komplexitet. Då kommer bakterier och arkéer (de prokaryota organismerna) att breda ut sig nära marken och den eukaryota grenen (djur, växter, svampar etc.) att växa uppåt. En färgskala är ytterligare en ”dimension” som man skulle kunna utnyttja på olika sätt.

Jag tar gärna emot idéer från läsarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor