Annons

Regnprognoser genom mobiltelefonsignaler

Författare: 

Publicerad

2017-04-13

En ny metod att förutspå regn baseras på hur radiovågors utbredning påverkas. Det har visat sig möjligt att utnyttja signalerna i mobiltelefonnät för att göra regnprognoser. Man tror att det ska möjliggöra prognoser med en precision av en halv km.

1

Kommentarer

Mobilmaster gör multi-nytta - det var väl efterlängtat!
Tretimmars- och senare sextimmarsprognoser är välkomna för allmänhet och myndigheter. Kan t ex ansvariga för avlopp från trafikleder få veta att mycket kraftigt regn kan komma om tre eller sex timmar, finns det tid att förbereda åtgärder (och varna allmänheten)!