Snabbväxande växter

Publicerad

De växter som har den högsta relativa tillväxthastigheten (gram per gram per dygn) är andmat, släktena Lemna, Spirodela, Landoltia, Wolffia och Wolfiella. Det absoluta rekordet innehas av arten Wolffiella repanda, som under gynnsamma förhållanden fördubblar sin biomassa på 28 timmar. Denna art växer inte vild i Sverige, men vi har andmaten Lemna minor samt kup-andmat, Lemna gibba och stor andmat Spirodela polyrhiza, som alla kan fördubbla sig på ungefär 45 timmar; inte heller så illa.

Att andmaten, där den flyter på vattenytan, kan växa så snabbt hänger ihop med att den inte behöver lägga ned resurser på mekanisk styrka eller vattenhushållning, och den lägger heller inte mycket på blomning och frösättning, eftersom den delvis fortplantar sig könlöst, genom att plantorna delar på sig,

En annan sorts växt med liknande levnadssätt är vattenormbunken Marsilea minuta, som förekommer i Afrika, tropiska Asien och södra USA. Också den har en, särskilt för ormbunkar, snabb relativ tillväxt.

Eftersom alla dessa växter är så små, så är den absoluta tillväxthastigheten, dvs. mängd nybildad biomassa per planta och dygn, inte särskilt hög.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor