Premium

Strings 2008 på nätet

Publicerad

Under kommande vecka anordnas årets upplaga av en av de viktigaste konferenserna inom fundamental fysik: Strings. Där diskuteras de senaste resultaten inom strängteorin. Strängteorin representerar frontlinjen i försöken att förstå fysikens grundvalar och uppkomsten av universum.Just i år äger Strings rum på partikelacceleratorlaboratoriet CERN utanför Geneve. Tidpunkten valdes ursprungligen för att sammanfalla med att LHC — den nya partikelaccelerator som skall ta oss ytterligare några steg längre in i materien — precis skulle ha levererat sina första data. Tyvärr har LHC blivit lite försenad och beräknas komma igång först senare i höst, men en stor del av Strings kommer ändå att ägnas åt vad man kan förvänta sig av LHC. Jag kommer att delta i konferensen och kanske får jag anledning att under veckan kommentera lite på bloggen vad som kommit fram. Men tack vara internet är många konferenser av detta slag tillgängliga via nätet för alla intresserade oavsett akademiska meriter eller erlagd konferensavgift. Hemsidan för Strings hittar man på:Strings 2008och dirketsändingar från föreläsningarna på:DirektsändningDe flesta av föreläsningarna kommer att vara svårtillgängliga för alla utom experter, men kan kanske ändå ge en inblick i hur forskningen inom området går till. Men delar av de mer översiktliga föreläsningarna kanske kan vara mer begripliga. Passa på att vara med och titta!Till sist: var var det nu någonstans detta fantastiska internet uppfanns? På CERN förstås.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor