Vad är värt att veta?

Publicerad

Framlidne filosofiprofessorn och ateisten Ingemar Hedenius hävdade att teologi inte är en vetenskap och därför inte har på universitetet att göra. Enda gången jag hörde honom live, vid ett seminarium på filosofiska institutionen i Göteborg 1964, betonade han detta med emfas.

”Teologi” betyder ordagrant ”läran om Gud”. Anser man att det inte finns någon gud, är det lätt att tolka det som ”läran om ingenting”.

Hedenius’ kritik skrämde upp teologerna och var nyttig för dem. De skärpte sig och försökte bli lite mer vetenskapliga än tidigare. Så småningom började man mer och mer att omvandla universitetsteologin till religionsvetenskap, och detta är förstås en mycket viktig vetenskap. Den studerar folks föreställningar om gudar och allt vad därtill hör. Inte minst religionspsykologi tycker jag själv är ett intressant och viktigt ämne. Kombineras det med neurovetenskap blir det ännu intressantare.

Nu finns det ett annat ämne som många anser inte hör hemma på universitetet: parapsykologin. Den har blivit den nya teologin, skulle man kunna säga. De flesta vet redan att parapsykologiska fenomen inte existerar, och då behöver man inte forska om dem, är argumentet. Där har jag en lite avvikande uppfattning: Eftersom många ”vanliga” människor – fler än skeptikerna hoppas – tror på reinkarnation och att avlidna människor är kontaktbara, borde det vara intressant att studera vad deras tro grundar sig i.

Personligen har jag träffat minst två personer som har varit på seanser, där deras avlidna släktingar ska ha hört av sig med budskap genom ett medium. Åtminstone en av dem var uttalat skeptisk från början men sa att mediet hade påstått saker som hon absolut inte kan ha haft kännedom om i förväg. När jag föreslog att detta borde undersökas vetenskapligt, fick jag svaret att medierna och deras publik nog inte är intresserade av att bevisa – eller motbevisa – något med vetenskapliga metoder. För dem räcker det att de redan ”vet” hur det förhåller sig.

Annars finns det en professor i parapsykologi vid Lunds universitet, som väl borde syssla med just den här typen av empiriska undersökningar. Jag har inte satt mig in i hur forskningen bedrivs vid hans enhet, men rimligen borde det vara lika intressant att undersöka folks föreställningar om parapsykologiska upplevelser som att undersöka olika föreställningar om gudar och andra övernaturliga fenomen. Kanske borde parapsykologin på universitetet slås ihop med religionsvetenskapen. Det är ju rätt likartade fenomen de studerar. Och visst är det värt att veta mer om dem!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor