Annons

Virus som parasiterar på virus

Författare: 

Publicerad

2013-09-17

Virus befinner sig i gränslandet mellan organismer och molekyler. Gränsen för vad som är en levande varelse blir alltmer diffus ju mer forskningen framskrider. Redan har man hittat virus som både i fråga om storlek och geninnehåll väl mäter sig med de minsta bakterierna. Något som en del virus har gemensamt med levande varelser är, att de har sina egna parasiter, virus som parasiterar på virus. De kallas för viriofager.