Bästa knepet är att vara parasit

Publicerad
 En brackstekel (inklippt t.h.) har lagt ägg i en larv från ett nattfly.
Bild: MYN / Joao P. Burini / NPL

Att ha ett skelett, leva på land och vara parasit verkar vara nyckeln till framgång i djurriket. Dessa egenskaper leder till en omfattande artbildning.

Djurriket är uppdelat i ett trettiotal olika djurgrupper, fyla, som har stora skillnader i artantal. Det finns exempelvis miljoner arter av leddjur – en grupp som innefattar spindlar och insekter – medan det lilla amöbaliknande djuret Trichoplax adhaerens är den enda arten i sin grupp, Placozoa. Det är oklart hur dessa skillnader i mångfald har uppstått.

Med hjälp av omfattande släktskapsanalyser har forskare från Arizona university undersökt hur ett tjugotal egenskaper hos djur påverkar artbildningens omfattning.

Egenskaperna rör djurens uppbyggnad, levnadssätt, fortplantningssystem och fysiologi. Analyserna visar att tre egenskaper sticker ut: att ha ett skelett (antingen invärtes som hos oss eller utvärtes som hos insekterna), att leva på land samt att vara en parasit. Tillsammans förklarar dessa tre egenskaper närmare 70 procent av artbildningens hastighet och omfattning inom djurriket.

En rad egenskaper som ur vår synvinkel kan tyckas vara viktiga framsteg i djurens evolutionära utveckling – som att ha ett huvud, gångben och avancerad matsmältning – har haft liten påverkan på artbildningshastigheten.

Att vara parasit tycks vara den enskilt viktigaste egenskapen. Det kan bero på att parasiter åker snålskjuts på artbildning hos sina värddjur. Om fem parasitarter lever på en värdart, som i sin tur ger upphov till en ny art, så skapas förutsättningar för att det så småningom även bildas fem nya parasitarter som är specialiserade på den nya värdarten, menar forskarna. Studien är publicerad i American naturalist.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor