Annons

Mötesplats på nätet utforskas

Webbplatsen Lunarstorm är Nordens största. Nu ska forskare titta på hur könsroller uttrycks där.

Mer än var fjärde svensk mellan 15 och 20 år besöker Lunarstorm varje dag. Nu ska medie- och kommunikationsforskare vid Karlstads universitet analysera hur män och kvinnor presenterar sig på nätet.

- Det finns två huvuduppfattningar om nätets mötesplatser, säger Malin Svenningsson, som fått projektmedel av Vetenskapsrådet. Å ena sidan ses de som skadliga: könsrollerna blir stereotypa och det finns risk för sexuella trakasserier. Å andra sidan kan dessa sajter vara positiva mötesplatser där man kan experimentera med alternativa identiteter.

Nu ska hon analysera 700 personliga webbsidor och intervjua ett tjugotal användare av Lunarstorm. Resultaten beräknas bli klara 2007.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.