Annons

Att se skuggvärlden

Astronomernas försök att avbilda mörk materia och mörk energi.

Annons

Stjärnorna och alla andra himlakroppar som vi sedan urminnes tider har spanat mot i natten utgör ynka fyra procent av universums hela materieinnehåll. Den osynliga materien tillsammans med den lika osynliga mörka energin fyller alltså världsalltet till hela 96 procent. Vad skuggvärlden egentligen består av är ett av kosmologins största olösta mysterier.

Mörk energi är det som driver utvidgningen av universum. Forskarna försöker nu mäta rörelser hos avlägsna supernovor för att spåra denna okända och osynliga kraft som får allting att rusa iväg i allt snabbare takt.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Finns mörk materia egentligen?Den alternativa teorin är MOND (Modified Newtonian Dynamics) där man modifierar den Newtonska fysiken för väldigt låga accelerationer vilket är fallet för himlakroppar som ligger väldigt långt bort från centrum i en galax. MOND förklarar många andra fenomen som galaxernas luminenitet. Det finns också många problem med MOND, men de är inte fler än teorierna om mörk materia. Kan inte FOF ta upp MOND och studera detta lite närmare; kritiker får gärna komma till tals, eftersom det är intressant att veta varför de så kategoriskt väljer bort det medan de väljer att tro på det magiska och osynliga som ingen lyckats upptäcka.Hur som helst så är analogin intressant till Michelson-Morley experimentet för att påvisa ljushastighetens variation med avseende på olika referenssystem. Lorentz försökte ju förklara experimentet genom att beskriva hur armarna i instrumentet krymper i färdriktningen när denna färdas genom etervinden. Kontraktionen är exakt så mycket så att det väntade interferensfenomet inte ska uppenbara sig. Om ni nu ersätter etervinden med "mörk materia" förstår ni nog vad jag menar. Strax därefter (numera känd historia) kom Albert Einstein och visade att om man modifierar ekvationerna för dynamik så behövs ingen faktisk kontraktion äga rum överhuvudtaget, utan det hela reduceras till en definitionsfråga om hur man mäter längd/tid i förhållande till olika referenssystem.Kanske är det dags för en ny revolution?

En vanlig missuppfattning om mörk materia/energi är att det finns långt borta. En annan missuppfattning är att man kan "återvända" till den klassiska fysiken bara man modifierar lite i ekvationerna. Att modifiera "Newton" innebär bara att man i vissa exempel kan använda förenklade beräkningar där man inte tar hänsyn så mycket till relativistiska eller kvantdynamiska effekter.Det som är spännande med mörk materia/energi är att det finns här och nu! Tala om ett paradigmskifte av rang den dag vi förstår vad mörk materia/energi är! Tänk vilken energiförsörjning vi kanske kan utveckla!

Nej hävdar också Dr Johan Masreliez i fyra artiklar för rebelltidskriften Apeiron (se här) och i sitt senaste pär-granskade paper (Astrophysics and Space Science volume 299, issue 1, pp. 83-108). Masreliez är svenskfödd KTH-fysiker sedan länge bosatt i Seattle, USA. Den mörka energin, kvintessensen eller vad man nu vill kalla trycket som påstås leda till att universum fn ökar sin expansion, är redan inbyggd i den form energitensorn har i hans kosmologiska modell. Och den förmenta mörka materiens effekter på spiralgalaxer och galaxhopars rörelser förklaras av den hämskoeffekt som uppkommer genom att hans kosmos utvidgar sig skalenligt. Inte bara rummet utan också tiden följer samma takt.Problemet med Milgrom-Beckenstein´s Modifierade Newtonska Dynamik är att den är huggen ur luften- en ad hoc teori- utan konsistent teoretisk förankring som även klargör andra astrofysiska fenomen. Den har därför mycket få anhängare. Masreliez´ Scale Expanding Cosmos teori vilar däremot på samma teoretiska grund som gängse standard Big Bang - en FRW-lösning till Einstiens Allmänna Relativitetsteori med de två viktiga skillnaderna som redan nämnts.MOND och SEC teorierna har nyligen utpekats av en rysk vetenskaplig nyhetsbulletin, CNews som enda kvarvarande möjliga lösning på den hittills oförklarade acceleration eller blåförskjutning som observerats i samband med Pionerr 10 och andra rymdsonder. Finns på ryska här. "The Pioneer anomaly", är också titeln på den nämnda artikeln i Ap&SS.Den uppdaterar samtidigt hans SEC-teori med nya stödjande rön.Han hävdar att anomalin har kosmologiskt ursprung och beror på att man förbisett att olika koordinatsystem använts för att uppskatta observerade och modellerade frekvenser.Kurt Borgne