Annons

Har alla däggdjur mjölktänder?

Har alla däggdjur mjölktänder? De flesta däggdjur får två uppsättningar tänder. Krokodilen får nya tänder genom hela livet.

Annons

Fråga:

Vi pratade över en lunch om hur bra det vore om man kunde få en ny uppsättning tänder någon gång i 50-årsåldern. Finns det djur som får nya tänder flera gånger? Och hur är det: har alla däggdjur mjölktänder?

Svar:

- Ja, alla däggdjur har mjölktänder, säger Lars Werdelin, försteintendent vid Naturhistoriska riksmuseet.

Han förklarar att föregångaren till alla nu levande däggdjur hade två uppsättningar tänder: mjölktänder och permanenta tänder. Samma sak gäller än i dag för nästan alla däggdjur. Men det finns vissa undantag. Näbbdjuret - ett primitivt däggdjur som lever i Australien och på Tasmanien - har anlag för mjölktänder som foster. Men tänderna bryter aldrig fram. Det vuxna djuret är helt tandlöst.

Även bardvalar har anlag för mjölktänder, trots att de vuxna valarna har barder i stället för tänder. Barderna är hornplattor som valarna använder som en sil när de fångar plankton.

Pungdjuren är också speciella när det gäller tänderna. De börjar utveckla mjölktänder som foster, men utvecklingen stannar av tidigt. Bara den bakersta mjölktanden tränger fram som en liten pigg. Sedan kommer de permanenta tänderna upp direkt utan föregångare.

Hos oss människor börjar tandsprickningen någon gång omkring sex månaders ålder. Två år senare brukar alla tjugo mjölktänderna vara synliga. Vid omkring sex års ålder börjar de permanenta tänderna växa fram, normalt 32 stycken.

- Utöver det kan man ha någon extra tand, men det är ganska ovanligt, säger Thomas Modéer, professor i barntandvård vid Karolinska institutet i Huddinge.

Så för människans del finns det inte mycket hopp om att få nya friska tänder mitt i livet.

Elefanterna är betydligt bättre på att hushålla med sina tänder. Precis som vi har de tre permanenta kindtänder. Men bara en av dem är frambruten åt gången. När den är utnött ger den plats åt en ny.

- När den tredje är nernött och inte fungerar längre, då dör elefanten av svält, säger Lars Werdelin.

Bland kräldjuren är det däremot vanligt att få nya tänder genom hela livet. Det gäller till exempel krokodiler.

- Du hittar aldrig en tandlös krokodil oavsett hur gammal den är. Det är ju lite avundsvärt, säger Lars Werdelin.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Tack för att ni har rett ut den här frågan, en vän och jag har tillbringat ett par fundersamma timmar med att klura på tandömsningens evolution. Men vår huvudfråga kvarstår tyvärr, nämligen Varför? Är det inte ett slöseri på energi och resurser att ömsa tänder?

Vänlig hälsning,
Sofia