Stor könlig skillnad i livslängd hos däggdjur

Människan är inget undantag, även hos andra däggdjursarter blir honorna avsevärt äldre än hannarna.

Publicerad
Hos däggdjuren dör hannarna före honorna. 
Bild: Getty images

Ett internationellt forskarteam har sammanställt alla tillgängliga data om livslängd i förhållande till kön hos däggdjur. Studien innefattar drygt 100 arter – allt från små fladdermöss till späckhuggare och elefanter. Att kvinnor lever längre än män är känt sedan länge.

Men den nya studien, som har publicerats i PNAS, indikerar att det är ett generellt mönster hos däggdjur. Honornas livslängd hos de undersökta arterna är i genomsnitt 17,8 procent längre än hannarnas. Hos människor är skillnaden mindre, 7,8 procent och den varierar ganska mycket mellan olika regioner.

Hannarnas storlek kan vara till last

Det är svårt att ge en entydig förklaring till mönstret. Forskarnas analyser ger inget stöd för att hannarna skulle åldras snabbare än honorna, vilket har förslagits tidigare.

I stället verkar det som att hannarnas dödlighet är högre än honornas i alla faser av livet. Forskarna tror att en förklaring kan vara att hannar betalar ett högt pris för vissa sekundära könskaraktärer, egenskaper som ska ge fördelar vid parningen gentemot andra hannar, exempelvis stora horn och stora kroppshyddor. Dessa egenskaper blir kostsamma för hannarna när miljön är tuff, som under torrperioder eller när det är ont om mat.

Saknar ”reservgener”

Det finns forskare som menar att skillnaden i livslängd är kopplad till könskromosomerna. Hos däggdjur har honan två X-kromosomer. Det innebär att alla gener på kromosomerna förekommer i par, vilket ger ett visst skydd mot skadliga mutationer. Hannen däremot, har en X-kromosom och en förkrympt Y-kromosom, som saknar många gener – det finns alltså inga ”reservgener” för dess anlag. Därför är hannar känsligare för mutationer än honorna, vilket skulle kunna förklara deras kortare livslängd.

Enligt den här teorin borde alla däggdjurshannar drabbas ungefär lika hårt, oavsett vilken art de tillhör. Men de nya analyserna visar att den könsliga skillnaden i livslängd varierar kraftigt från art till art. Forskarnas slutsats är att könskromosomernas uppbyggnad har en underordnad betydelse för livslängden hos däggdjur.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor