En explosion av nyupptäckta arter

Under de senaste 13 åren har drygt 1 000 nya däggdjursarter beskrivits. Med tanke på att däggdjuren är en välstuderad grupp så är det förvånansvärt många.

Publicerad
Arten Bassaricyon neblina tillhör familjen halvbjörnar. Den beskrevs 2013 och blev därmed den första nyupptäckta arten av rovdäggdjur på 35 år.
Bild: Roy Mangersnes/NPL

Alla däggdjur som någonsin har upptäckts finns beskrivna i databasen Mammal species of the world. Den uppdaterades senast 2005 och innehöll då 5 416 däggdjursarter.

Ett amerikanskt forskarteam har gått igenom 1 200 vetenskapliga publikationer som har publicerats sedan dess och kommit fram till att antalet kända däggdjursarter nu har stigit till 6 495. På bara 13 år har alltså ytterligare drygt 1 000 arter upptäckts – en ökning med närmare 20 procent.

De två mest artrika däggdjursordningarna är gnagare och fladdermöss – och merparten av de nyupptäckta arterna tillhör dessa grupper. Men även de partåiga klövdjuren har fått en ganska rejäl påfyllning.

Lite mer än hälften av de nya arterna är så kallade kryptiska arter – att en art visar sig vara två, som är extremt lika till utseendet. De upptäcks vanligtvis med hjälp av dna-analys. En stor del av de nya upptäckterna beror på förbättrade och förenklade metoder för dna-analys.

Forskarna bakom den nya sammanställningen anser att samlingsverk som Mammal species of the world uppdateras för sällan. Därför har de skapat en egen databas som de kallar Mammal diversity database. Den är öppen för alla och forskarna hoppas att den på så vis ska leda till snabbare publiceringar av nya artfynd.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor