Influensa även på savannen

Den sorts influensavirus som ligger bakom de flesta epidemier bland människor drabbar också Afrikas däggdjur. Men till skillnad från oss så smittar djuren inte varandra – de får i stället influensan via maten.

Publicerad
Schakaler är ett av de djur på savannen som löper hög risk för att få influensa.
Bild: Gábor Czirják / IZW

Ett internationellt forskarteam har undersökt hur influensa sprids mellan däggdjur som lever på savannen i Namibia. De har samlat in blodprov från 14 däggdjursarter, bland annat lejon, geparder, sjakaler, elefanter, springbockar och gnuer. Blodproverna har analyserats på jakt efter antikroppar mot influensavirus typ A, som orsakar de flesta epidemier hos människor.

Forskarnas analyser indikerar att influensa är ovanligt hos de stora växtätarna. Ingen av de undersökta elefanterna bar på antikroppar mot influensa – och inga springbockar heller. En av tio undersökta noshörningar hade svaga influensasymtom; samma förhållande rådde hos gnuer.

Resultatet var oväntat. De flesta av de stora växtätarna är flocklevande och borde därför kunna smitta varandra, på samma sätt som människor gör.

Stora rovdjur verkade inte heller ha några större problem med influensa. Men vissa av de mindre rovdjuren var ganska hårt drabbade, bland annat karakal (ett kattdjur), honungsgrävling och sjakal.

Det finns olika varianter av influensavirus A. De varianter som forskarna hittade hos de små rovdjuren förekommer också hos fåglarna på savannen. Både karakaler och honungsgrävlingar jagar fåglar – och sjakaler äter gärna döda sjöfåglar. Det är alltså troligt att de smittas via fåglarna.

Forskarna, som har publicerat sina rön i The Journal of Infectious Disease, menar att de fågelätande rovdjuren kan spela en viktig roll för hur influensa sprider sig.

Fågelätande rovdjur

Vitbröstad skarv.
Bild: Istock

Flera av savannens mindre rovdjur äter gärna fåglar. Forskning visar att de ibland smittas av samma typ av influensa som drabbar människor. Men influensan verkar inte sprida sig mellan större rovdjur.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor