Annons

Återkoppling: Begreppet har funnits ett tag

Annons

Publicerad:

2008-06-01

I denna notis sägs att Anette Årheim introducerade begreppet faktion i sin avhandling. Begreppet har dock funnits ganska länge även i svenskan: Dagens Nyheter nämnde ordet två gånger redan 1998 med denna stavning och en gång med den engelska stavningen faction (källa: Språkbanken vid Göteborgs universitet). I engelskan förekommer det sedan 1967 (Oxford English Dictionary).

Faktion

Ett begrepp för litteratur som varken är fakta eller fiktion, alltså dokumentära romaner, självbiografiska romaner oc

2008-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.