Annons

Bild: 
Getty Images

De största svenska jordbävningarna

Klockan 06:20 den 16 december 2008 väcktes människor av det största jordskalvet i Sverige på över hundra år, och det på en överraskande plats: Skåne.

Annons

Det stora jordskalvet som drabbade Sverige i december kändes över hela Götaland och i stora delar av Danmark, i norra Polen och i Tyskland ner till bara 10 mil norr om Berlin. Eftersom jordbävningen ägde rum vid en tidpunkt då de flesta befann sig inomhus kändes den förmodligen av miljontals människor.

Det har rått viss ­förvirring om huruvida detta verkligen var det kraftigaste skalvet på hundra år - de i Kattegatt 1985 och Väster­götland 1986 var också stora. Oklarheten ligger delvis i magnitudbegreppet självt. Den ursprungliga definitionen av Charles Richter från 1935 avsåg ett speciellt mätinstrument och en speciell vågtyp vars storlek uppmättes i ett visst område, södra Kalifornien. Senare försök att överföra Richters så kallade ML-skala till andra sammanhang har lett till en uppsjö av skalor, som dock alla kallas Richterskalan i vardagligt tal.

I Norden används numera en regional ML-skala. För några år sedan gjorde jag beräkningar av ML hos historiska skalv i Sverige från den tid då inga seismo­grafer fanns. Detta var möjligt tack vare arkivdata om skalvens effekter på byggnader, människor och mark.

Listan nedan omfattar alla kända stora skalv, också sådana som skett i grannländerna intill Sveriges gränser. Jordbävningen i Skåne 2008 är den största under de senaste hundra åren vad avser både magnitud och storlek på det område där skalvet kändes.

I en artikel i F&F 1/83 pekade jag ut Norrlandskusten och Vänerområdet som de seismiskt mest aktiva regionerna i landet. Detta styrks av listan över de största skalven, men det stora skalvet i vintras är ett märkligt undantag. Det visar hur svårt det är att förutsäga var ett jordskalv ska inträffa.

År Område Radie på området där skalvet kändes (km) Magnitud ML
1759 Skagerrak nära Göteborg 500 5,6
1904 Oslofjorden nära Bohuslän 450 5,4
2008 Skåne ca 300 4,9
1882 Bottenviken nära Haparanda 270 4,9
1907 Värmland 185 4,9
1497 Västmanland ca 300 4,8
1657 Oslofjorden nära Bohuslän 220 4,8
1882 Bottenviken nära Haparanda 200 4,6
1909 Norra Kvarken nära Umeå 190 4,6
1985 Kattegatt 175 4,6
1823 Värmland 250 4,5
1986 Västergötland nära Skövde 140 4,5

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Och kan någon förklara varför man bara visar ML och inte en jämförande Richterskala som folk faktiskt förstår eller får rapporterat i Media?

Det har nu gått över fyra år sedan jordskalvet 2008 i Skåne.
Har det kommit fram mer information om varför det hände?
Vad var det som orsakade det? Och var?

Jag stod i badrummet och skulle borsta tänderna när jag hör ett muller
som kommer mot oss, utifrån! och under...

Jag visste direkt vad det var men vägrade att acceptera det för något sådant
händer inte i Skåne! Eller hur!

Min son, då 4 1/2 år, frågar mig; mamma, vad är det som låter?
Då visste jag att jag inte drömde eller bara var trött...

Tror att ca 10 sek efter det att jag hörde mullret så smäller det i huset och det
kändes som om huset lyfts,samtidigt som det skakas om och sedan släpps ner...

Det var som om det var en våg som gick under vårt hus!
Man kände verkligen hur huset svajade, läskigt
Två små porträtt från väggen föll ner och glasen i vitrinskåpen som står på golvet, fick alla en
"omplacering", inga andra skador.

Skulle vilja ha en förklaring till varför detta hände eftersom min son fortfarande
pratar om detta. Han kan inte glömma det och jag kan inte förklara det för honom, eftersom den mesta info man hittar handlar om skalv i länder långt från oss här i Skåne!

Bibeln har ju sin förklaring.

Matthew 24:6-8