Annons

För 50 år sedan

Sydlig kontinent. På en satellitbild av jorden syns Antarktis i mitten.

Bild: 
NASA/NOAA/SPL

För 50 år sedan

Annons

Publicerad:

2009-10-06

På hösten 1959 undertecknades Antarktis- fördraget, den internationella överenskommelse som reglerar hav, land och is söder om 60 breddgraden sydlig bredd. Fördraget kom till av tre skäl. Ett var att främja vetenskapligt samarbete, ett annat att undanta Antarktis från militär närvaro och ett tredje att bilägga territoriella konflikter. Numera finns 46 fördragsparter, bland dem Sverige som anslöts till fördraget först 25 år senare, år 1984.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.