Annons

Principia mathematica
Bild: 
Nick Dillinger

Principia mathematica

FÖR 100 ÅR SEDAN.

Annons

Publicerad:

2010-03-23

År 1910 började utgivningen av storverket Principia mathematica av de två britterna Bertrand Russell och Alfred North Whitehead. Tre år senare utgavs det tredje och sista bandet. Syftet var att härleda all dittills känd matematik ur ren logik.

I ett arbete två årtionden senare visade dock österrikaren Kurt Gödel att varje formellt matematiskt system är ofullständigt på så sätt att man på systemets språk kan formulera satser som är sanna men ändå inte kan bevisas inom systemets ram.

Russell var en stridbar anförare av radikala humanistiska åsikter i moraliska och politiska frågor, i Sverige inte minst känd som grundare av den så kal-lade Russelltribunalen som sammanträdde i Stockholm för att utreda USA:s agerande under Vietnamkriget. Han fick Nobelpriset i litteratur 1950 och dog för precis 40 år sedan.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.