Annons

Virus spåras med lysande fett

Ny metod upptäcker enstaka viruspartiklar i ett blodprov.

Annons

Publicerad:

2011-06-05

Ett sätt att ställa diagnoser är att leta efter specifika molekyler, så kallade sjukdomsmarkörer, i exempelvis blodprov. Tyvärr förekommer många sjukdomsmarkörer i så låga halter att de är praktiskt taget omöjliga att upptäcka.

Men nu har biofysiker vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg i samarbete med medicinare vid Sahlgrenska akademin utvecklat en mycket känslig metod. Den bygger på ihåliga nanopartiklar av fett – så kallade lipidvesiklar – som konstruerats så att de fastnar på sjukdomsmarkören. Lipidvesiklarna är dessutom märkta med ett skarpt färgämne som börjar lysa när de når sitt mål.

Metoden ger oerhört hög precision – det går faktiskt att se enstaka molekyler. Och forskarna har visat att de i ett blodprov kan spåra det virus som orsakar vinterkräksjuka. Nästa mål är att detektera sjukdomsmarkörer för alzheimer, på ett tidigare stadium än vad som är möjligt med dagens metoder.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.