Annons

nervceller i hippocampus

Nervcell i hippocampus, omgiven av stödjande gliaceller.

Bild: 
SPL / IBL

I dag får du 1 400 nya hjärnceller

Svenska forskare har för första gången räknat ut hur många nya nervceller som bildas i en vuxen människas hjärna.

Annons

Publicerad:

2013-06-05

För femton år sedan visade Göteborgsneurologen Peter Eriksson att människans hjärna kan bilda nya celler även i vuxen ålder. Det var en stor upptäckt, men vissa forskare har sedan dess tvivlat på att de nya cellerna är tillräckligt många för att betyda något i praktiken.

Hos människan är det bara känt att nya nervceller bildas i hippocampus, ett område innanför vardera tinningen som bidrar till att lagra nya minnen.

– Där bildas i genomsnitt 1 400 nervceller per dygn, vilket är förvånansvärt mycket, säger Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning vid Karolinska institutet i Solna.

Hans forskargrupp har räknat de nya cellerna med ett slags kol-14-analyser. Fram till år 1963 sprängde världens kärnvapenländer sina bomber ovan jord, vilket höjde halten av isotopen kol-14 i atmosfären – och i människor. Efter ett provstoppsavtal klingade halten av.

Genom att mäta halten av isotopen i cellkärnor kunde forskarna åldersbestämma cellerna. I hippocampus hos avlidna är en del av cellerna yngre än den avlidna personen.

Forskarna räknar med att ungefär en tredjedel av nervcellerna i hippocampus ständigt förnyar sig i en takt som bara avtar sakta med åren.

Nu planerar Jonas Frisén och hans medarbetare att försöka ta reda på om en minskad förmåga att bilda nya celler i hjärnan kan vara en orsak till depressioner och andra psykiska sjukdomar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Äntligen ett riktigt genombrott för kunskapen, som Peter Eriksson gick i bräschen för under sin livstid!
Eva Sternberg

Mycket intressant detta kring att man får nya tillskott av hjärnceller och att det gäller minnet. Men min undran blir Kan de tränas upp för att lära sig saker snabbare igen. Jag tycker det tar längre tid nu som äldre (70) att plugga in o minnas nya saker.