Annons

Åldrarnas olika mönster. Här visas dödsorsak som andel av det totala antalet dödsfall vid respektive ålder.

Bild: 
Johan Jarnestad

Varför dör vi – och när?

Annons

Publicerad:

2016-04-18

På sommaren dör vi lite mindre. Grafen visar antal dödsfall per månad, efter justering för månadernas olika längd.

Bild: 
Johan Jarnestad

Hjärtat och cancern. Här visas det totala antalet dödsfall vid varje ålder. Hjärt-kärlsjukdomar och cancer skördar flest liv.

Bild: 
Johan Jarnestad

Varje dag dör drygt 250 personer i Sverige. Antalet minskar en aning nu när sommaren närmar sig, för att sedan öka igen under vintermånaderna.

Skillnaden är ungefär 10 procent och kan till viss del förklaras av en ökad risk för dödsfall i influensa och halkolyckor under vintern.

Den generella trenden är att vi lever allt längre i Sverige. Tre av fyra blir äldre än 75 år, och år 2013 översteg männens medellivslängd för första gången 80 år (80,1). Men männen dör fortfarande yngre än Sveriges kvinnor, som i genomsnitt blir 83,7 år gamla.

Databehandling: Carl Regårdh
Källa: Folkhälsomyndigheten

Varför dör vi – och när?

I genomsnitt dör fyra personer av fallolyckor varje dag. Antalet ökar på vintern.

Bild: 
Johan Jarnestad

Bild: 
Johan Jarnestad

Bild: 
Johan Jarnestad

Den vanligaste dödsorsaken är cirkulationssjukdomar, alltså hjärtsjukdomar och sjukdomar i kroppens kärl.

Bild: 
Johan Jarnestad

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.