Annons

Tillverkniningen av ett elbilsbatteri på 50 kWh leder till utsläpp av växthusgaser som ungefär motsvarar det årliga utsläppet per capita i Sverige.

Bild: 
Pontus Lundahl / TT

Måste elbilens batteri vara en miljöbov?

Elbilar släpper inte ut några avgaser när de kör. Däremot orsakar tillverkningen av deras batterier stora utsläpp av koldioxid.

4 frågor till Lisbeth Dahllöf, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet.

Annons

Publicerad:

2017-08-17

På uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt mängden växthusgaser som släpps ut vid tillverkning av batterier till elbilar. Resultatet visar att med dagens produktion släpps 150–200 kilo koldioxid ut för varje kilowattimme som batteriet kan lagra.

En elbil med ett batteri på 50 kilowattimmar orsakar med andra ord utsläpp på upp till tio ton innan den ens lämnat fabriken. Det kan jämföras med FN:s mål att våra utsläpp ska minskas till maximalt två ton per år och person. Forskaren Lisbeth Dahllöf är en av författarna till den nya studien*.

1 | Vad är det i tillverkningen som orsakar utsläppen?

Batteriernas många olika metaller, bland annat litium. En mindre del av utsläppen sker vid själva gruvbrytningen, men till största delen uppstår de i batterifabriken och vid framställningen av de olika materialen som finns i battericellerna, styrelektroniken och kringutrustningen.

2 | Hur har ni räknat?

Vi har inte varit ute i batterifabrikerna och gjort mätningar, utan granskat forskningslitteraturen. Eftersom det finns många olika typer av batterier, fabriker och återvinningssystem så är det också stor spridning på data. Våra siffror är en sammanvägning av flera olika livscykelanalyser.

3 | Vad ska man tänka på som elbilsköpare?

Vi förvånades över det närmast linjära sambandet mellan batteristorleken och utsläppen under tillverkningen. Som bilköpare bör man därför tänka efter hur bilen ska användas och inte välja större batteri än man behöver. Fråga också efter miljödata för produktionen och hur batterierna återvinns när de har tjänat ut.

4 | Vad kan göras för att delar av elbilarnas miljövinst inte ska ätas upp av batteritillverkningen?

Bilbranschen måste ställa krav på sina batterileverantörer att gå över till förnybar el och göra produktionen energieffektivare. Då sjunker utsläppen drastiskt. Det behövs också nya EU-regler för att göra det lättare och mer lönsamt att återvinna batterier.

*Rapporten från IVL heter The Life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions from lithium-ion batteries.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

ja förutom tillverkningen och den co2 det innebär sä bör man ju fundera över den energi som skall produceras när man skall ladda batteriet är ju bara en tank energin skall ju sen produceras och möjligheterna till energi produktion är begränsad.
batteri i sig ger ju ingen energi vinst utan snarare en förlust
l

Redan före tillverkningen. Redan den gruvdriften som redan finns gör enorma skador i naturen. Dessa kommer nog att öka med produktionen av elbilar som standard. Det finns inga miljöbilar.