Annons

Ju fler av samhällets system som digitaliseras, desto mer riskerar de att utsättas för cyberangrepp. Särskilt sårbart blir det om de manuella systemen dessutom inte längre finns kvar att falla tillbaka på.

Bild: 
iStock

KTH ska utbilda cybersoldater

Cyberrymden är ett nytt slagfält när det gäller krigföring, där svenska myndigheter redan förra året rapporterade att landet varje månad utsätts för 10 000 angrepp från främmande makt. För att möta utvecklingen ska värnpliktiga snart kunna utbilda sig till cybersoldater.

Annons

Publicerad:

2019-10-03

"Centret för forskning och utbildning inom cyberförsvar och informationssäkerhet" öppnar i januari 2020 på KTH, i samarbete med Försvarsmakten.

Där ska värnpliktiga utbildas till cybersoldater, och kunna slå vakt om viktiga samhällsfunktioner som elnätet, eller våra banksystem.

Centret ska även bedriva forskning, och redan nu har KTH utlyst tjänster för åtta nya doktorander i ämnena cyberförsvar och informationssäkerhet.

Forskning & Framsteg skrev om cyberangrepp mot Sverige 2018. Då rapporterade myndigheter runt 10 000 angrepp mot landet från främmande makt varje månad.

KTH är även inblandade i att utveckla ett system som ska att stärka säkerheten hos Europas elnät. Bland annat ska KTH själva hjälpa till genom att "testhacka" elbolag som ställt upp i Italien och Bulgarien, före och efter systemet implementerats – för att testa hur bra det fungerar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.