Annons

Från och med i år ska fler forskningsartiklar bli fritt tillgängliga på nätet.

Bild: 
Getty images

Fler gratis forskningsartiklar

Annons

Trots att forskning ofta betalas med allmänna medel är resultaten inte fritt tillgängliga. De flesta forskningsartiklar är låsta bakom dyra betalväggar hos förlagen som ger ut vetenskapliga tidskrifter. Det vill initiativet Plan S ändra på. Från och med 2021 kräver de forskningsfinansiärer som anslutit sig till planen att den forskning de betalar för ska göras fritt tillgänglig direkt vid publiceringen.

– Det är en viktig milstolpe i arbetet mot öppen tillgång av vetenskapliga artiklar, säger Tommy Dahlén, analytiker på Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Coronapandemin har gett draghjälp

I Sverige har Forte tillsammans med Formas, som finansierar forskning inom hållbar utveckling, och innovationsmyndigheten Vinnova anslutit sig till Plan S.

Frågan om öppenhet inom forskning har diskuterats länge. Ett av syftena med Plan S är att sätta press på de stora tidskriftsförlagen att möjliggöra fri publicering. Coronapandemin har enligt Tommy Dahlén gett draghjälp i arbetet.

– Pandemin har ökat medvetenheten om hur viktigt det är att kunna dela sina forskningsresultat med alla. I slutänden är det en viktig demokratifråga, säger han.

Vetenskapsåret 2021

Nya data om klimatet från FN:s klimatpanel, en rymdsond på självmordsuppdrag och fler fria forskningsartiklar.

2020-12-28

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.