Annons

Fler än hälften av de 10 000 unga som ingick i studien anser att mänskligheten är dödsdömd.

Bild: 
Getty images

Larm om klimatångest från världens unga

Åtta av tio unga har klimatångest. Tre fjärdedelar är rädda för framtiden och över hälften känner sig svikna av sina regeringar. Det visar en undersökning där 10 000 unga runt om i världen har medverkat.

Annons

Publicerad:

2021-09-14

När Parisavtalet klubbades år 2015 var det många unga som kände hopp. Världens beslutsfattare skulle gå samman för att bromsa den globala uppvärmningen – men nu visar ny forskning att världens unga i stället känner sig svikna.

En internationell forskargrupp med psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter från sex olika universitet har undersökt ungas inställning till klimatet. Undersökningen omfattar 10 000 personer mellan 16 och 25 år i Australien, USA, Storbritannien, Indien, Nigeria, Filippinerna, Finland, Portugal, Brasilien och Frankrike.

Åtta av tio unga upplever klimatångest. Nästan hälften av ungdomarna, 45 procent, uppger att klimatångesten påverkar deras dagliga vardag och sättet de äter och sover. Fyra av tio är tveksamma till att skaffa egna barn på grund av klimatförändringarna. Över hälften anser att mänskligheten är dödsdömd. Tre fjärdedelar är rädda för framtiden och över hälften känner sig svikna av sina regeringar.

Största studien i sitt slag

– När vi började med den här forskningen visste vi att många barn och unga var oroliga och rädda för klimatförändringarna, men vi visste inte hur rädda de var. Det är lätt att slå från sig och säga att unga alltid oroar sig för något. Vi kan samtidigt se att deras oro är befogad, eftersom de lyssnar på vad forskarna säger, säger Caroline Hickman vid University of Bath som är en av studiens huvudförfattare.

Studien beskrivs som den största vetenskapliga studien om klimatångest hos barn och unga, och resultaten publiceras i tidskriften The Lancet Planetary Health.

Efterlyser handlingskraft

25-åriga Luisa Neubauer är klimataktivist och bor i Tyskland. Hon anser att regeringarna inte agerar lika kraftfullt som de borde.

– Klimatkrisen i sig självt är en börda vi kan hantera. Det vi inte kan hantera är den ständiga overksamheten och trögheten från regeringarna. Det är oacceptabelt när vi vet att vår framtid står på spel, säger Luisa Neubauer.

Koden bakom klimatet

För drygt 100 år sedan skapade den svenske forskaren Svante Arrhenius världens första klimatmodell.

2018-11-29

Kebnekaises sydtopp slår bottenrekord

Sedan augusti år 2020 har Kebnekaises sydtopp blivit drygt två meter lägre.

2021-08-18

Forskare om rapporten: De värsta scenarierna mindre sannolika – men det är bråttom ändå

Markku Rummukainen är professor i klimatologi vid Lunds universitet, och har företrätt Sverige i FN:s klimatpanel IPC

2021-08-10

För sent för klimatmålet?

Enligt det globala klimatmålet Parisavtalet ska temperaturhöjningarna hållas under två grader jämfört med förindustri

2020-11-17

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.