Annons

ekologi

Alla ryggradsdjur behöver sova ibland och det finns studier som visar att även småkryp och maskar måste sova. Gemensamt för dem är att de har en hjärna som kan behöva vila. För även om det inte är helt klarlagt varför sömnen finns, menar många sömnforskare att det beror just på att hjärnan måste få en chans att vila med jämna mellanrum. Det finns till exempel forskning som visar att hjärnan kör ett slags tvättprogram under sömnen, som rensar bort skadliga restprodukter (se F&F 10/2016 ). Men nu har ett amerikanskt forskarteam visat att även maneter sover. Det motsäger teorin om att det...
Efter att ha varit borta sedan 1950-talet har stim av blåfenad tonfisk siktats i Kattegatt, Skagerrak och Öresund de senaste två höstarna. – Tonfiskarna kommer sannolikt hit efter leken, för att äta sig feta på makrill och sill, säger Andreas Sundelöf, forskare vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, som tillhör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Andreas Sundelöf deltar i ett forskningsprojekt som ska kartlägga tonfiskens vandringar. Världsnaturfonden, Danmarks tekniska universitet, SLU samt sportfiskare ingår i projektet. Den blåfenade tonfisken har två lekområden: ett i Medelhavet och ett i...
Ungefär 10 procent av alla djurarter och 25 procent av växterna korsar sig med närbesläktade arter och bildar så kallade hybrider. I teorin borde hybridisering kunna sudda ut artgränserna och skapa oreda i ekosystemens näringskedjor. Men det tycks sällan hända i naturen. Det skulle kunna bero på att hybriderna är sämre anpassade till livsmiljön än ”föräldraarterna”, vilket medför att förhållandevis få hybrider överlever. Hittills har den förklaringen varit svår att testa med experiment – men nu har ett forskarteam med svenska deltagare lyckats, genom att studera fiskar och fiskätande...
... och ränderna går aldrig ur! Svartvita ränder finns på såväl de tre existerande som på de tre utrotade zebraarterna, medan övriga arter inom familjen hästdjur ( Equidae ) – nämligen tre åsnearter och Przewalskis häst – är enfärgade. Vilka ekologiska faktorer ligger bakom evolutionen av zebrornas sällsamma teckning? Inte mindre än 18 förslag till förklaring har lagts fram av olika forskare, och samtliga behandlas av bokens författare, Tim Caro, en veteran som i decennier studerat zebrorna på de afrikanska savannerna och som här ger oss en briljant skildring av sina erfarenheter. Genom...
Runt millennieskiftet började det komma rapporter om kolonihäckande sjöfåglar som dog i förlamning mitt under häckningen utefter Östersjökusten. Gråtrutar, havstrutar, krickor och gravänder är några exempel på drabbade arter. Oroade personer som uppmärksammade händelserna hörde av sig till vår forskargrupp vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. Rörde det sig om angrepp av bakterier eller virus? Eller handlade det om något miljögift? År 2004 började vi undersöka saken. Ledtrådarna till vad som hänt fåglarna går tillbaka ända till 1970-talet. Då...
Det är växtvärldens värmerekord, enligt en forskargrupp som har inventerat vulkaniska områden nära Taupo, på Nya Zeeland. De upptäckte flera arter av mossor som levde på den heta marken. Men på de allra varmaste platserna fanns bara en enda art: ljungnervmossa ( Campylopus pyriformis ). Källa: Journal of the royal society of new zealand