Annons

ekologi

Björnar kan stjäla byten från vargar. Det borde leda till att vargar tvingas fälla fler byten för att få tillräckligt mycket mat om det finns björn i vargreviret. Men enligt en ny studie av forskare från Sverige, Norge och USA så är det tvärtom. Frågan är varför. Vargar i Sverige lever främst av älg, och en vargflock dödar i genomsnitt en älg ungefär varannan dag under sommaren. Om det bor en björn i vargreviret så ökar tiden mellan varje nedlagd älg med 28 procent. I den nordamerikanska nationalparken Yellowstone är mönstret likartat. Tiden mellan vargflockarnas bytesjakt ökar med 14 procent...
Amazonfloden är hem för flera arter av jättelika malar av släktet Brachyplatystoma , som ingår i familjen antennmalar. De kan bli över två meter långa och är kända för långväga vandringar i flodsystemen. Nu har ett internationellt forskarteam undersökt exakt hur långt de vandrar under sin livstid. Malen Brachyplatystoma rousseauxii leker i Amazonflodens västligaste delar. Ynglen färdas medströms till flodmynningen i Atlanten. Som vuxna kommer de simma tillbaka till födelseplatsen för att leka, en resa på drygt 500 mil. Bild: Michael Goulding/WCS En del av malarna som forskarna följde lekte på...
I Alfred Hitchcocks klassiska skräckfilm Psycho oroar sig psykopaten Norman Bates för att Marion Crane inte har någon aptit. ”Du äter som en fågel”, säger han bekymrat. Just ätandet är väl i och för sig ett av Marion Cranes mindre bekymmer just då, med tanke på vad hon senare råkar ut för i den berömda duschscenen. Men om hon verkligen skulle ha ätit som en fågel, så hade Norman Bates oro varit befogad. Den typen av bordsskick illustreras bättre i en annan klassisk filmscen: Mr Creosote, i Monty Pythons Meningen med livet . Den groteskt tjocke Mr Creosote kommer in på en fin, fransk...
Att ha ett skelett, leva på land och vara parasit verkar vara nyckeln till framgång i djurriket. Dessa egenskaper leder till en omfattande artbildning. Djurriket är uppdelat i ett trettiotal olika djurgrupper, fyla, som har stora skillnader i artantal. Det finns exempelvis miljoner arter av leddjur – en grupp som innefattar spindlar och insekter – medan det lilla amöbaliknande djuret Trichoplax adhaerens är den enda arten i sin grupp, Placozoa . Det är oklart hur dessa skillnader i mångfald har uppstått. Med hjälp av omfattande släktskapsanalyser har forskare från Arizona university undersökt...
Och 75 procent av arterna har minskande bestånd. Den främsta orsaken är krympande livsmiljöer till följd av ökande jordbruksarealer. Två tredjedelar av jordens primatarter finns i endast fyra länder: Brasilien, Madagaskar, Indonesien och Kongo-Kinshasa. Ett ökat skydd i dessa regioner skulle alltså göra stor nytta. Källa: Science
Hannar av halsbandsflugsnappare har en praktfull vit pannfläck. Honorna väljer vanligtvis hannar med stora pannfläckar ­– det brukar betyda god hälsa och därför förbättra oddsen för en lyckad häckning. Men för halsbandsflugsnappare på Gotland råder numera det omvända förhållandet: hannar med små pannfläckar lyckas bäst med häckningen. Forskare från Uppsala universitet har studerat häckningen hos ett bestånd gotländska halsbandflugsnappare sedan början på 1980-talet. Studierna visar att hannarnas pannfläck har blivit 10 procent mindre under perioden. Det naturliga urvalet gynnar alltså numera...