Så kan du gynna biologisk mångfald

En miljon arter beräknas vara utrotningshotade. F&F tipsar om vad du kan göra för att hjälpa till att bevara arterna i din närhet.

Publicerad
fladdermusholk i tall

Det kan vara svårt för fladdermöss att hitta någonstans att bo. Naturhistoriska riksmuseet har gjort en ritning för den som vill bygga en fladdermusholk.
Bild: Getty images

Anlägg en damm i trädgården, låt en del av gräsmattan bli en äng och bygg en fladdermusholk på tomten. Det finns mycket du kan göra för att stärka den biologiska mångfalden i din närhet. Visste du till exempel att nästan en tredjedel av ytan i tätorter utgörs av trädgårdar?

Bild: Getty images

Hjälp djuren över vägen

Under våren rör sig grodor, paddor och salamandrar från sina vintergömslen till närmaste vattendrag där de senare parar sig. Groddjur som måste passera en bilväg lever extra farligt. De tenderar dessutom att dröja sig kvar på vägen eftersom asfalten är varm och skön, och det finns gott om insekter där. Om möjligt – kör en annan väg i stället. Du kan också plocka upp en groda och bära den till närmaste damm eller sjö. Om du har trädgård kan du anlägga en egen liten damm som kan bli hem åt groddjur. Antalet groddjur minskar i hela världen och de behöver all hjälp de kan få.

Bild: Getty images

Lämna ett skräpigt hörn

Om du har trädgård – låt en bit av den leva sitt eget liv. Detsamma gäller också gården om du bor i lägenhet. En sandhög kan locka steklar och solitärbin. Död ved är helt nödvändigt för vissa svampar och insekter. Skapa gärna ett hörn för död ved i trädgården.

Bild: Getty images

Välj rätt blommor

Oavsett om du har en stor trädgård eller en liten balkong är det en god idé att odla blommor som är rika på pollen och nektar, exempelvis solros, klöver, honungsört och blåklint. Det är ett effektivt sätt att gynna pollinerare som bin, fjärilar, blomflugor och skalbaggar. Fruktträd är också bra, och de minsta får plats i en kruka. Pollinerarna minskar både i Sverige och globalt.

Bild: Getty images

Undvik ljusföroreningar

En del djurarter är känsliga för överflödigt ljus. Det gäller till exempel fladdermusen, som också råkar vara en effektiv myggjägare. Om du vill att fladder­musen ska kalasa om nätterna kan du släcka lampan och bygga en fladdermusholk. Rörelsestyrd belysning kan vara ett bra alternativ, eftersom lampan slocknar om ingen befinner sig i närheten.

Bild: Getty images

Elda inte upp igelkottar

Valborg är årets farligaste tid för den fridlysta igelkotten. Även fåglar och harar bygger bon i rishögar som sedan eldas upp. Den som tänder en majbrasa bör först flytta rishögen några meter. Bäst är det att inte elda alls, utan låta rishögen bli hem åt insekter, fåglar, svampar och mossor.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor