Annons

Kosmos

De gåtfulla korta pulser av radiostrålning som kallas radioblixtar ( fast radio bursts ) har gäckat astronomer ända sedan den första upptäcktes 2007. Hittills har arton stycken listats. Alla utom en har blinkat förbi på några få tusendels sekunder, utan att ge tillräckliga ledtrådar till varifrån radiostrålningen kom. En av dem har dock upprepat sig. Den har gett ifrån sig en oregelbunden serie blixtar, utan synbart mönster. Med hjälp av ett samarbete mellan flera radioteleskop har astronomerna kunnat ringa in var på himlen radioblixtkällan finns. Ett optiskt teleskop på Hawaii gav sedan den...
Visst finns det processer i universum där ny materia bildas ur energi! Det finns många former av energi, till exempel elektrisk energi, kärnenergi, lägesenergi, rörelseenergi och strål-ningsenergi. Vad gäller strålningsenergi går det att ge bra exempel. Strålningsenergi eller elektromagnetisk strålning alstras i många olika processer i allt från glödlampor och mikrovågsugnar till universums supernovaexplosioner. Elektromagnetisk strålning beskrivs i termer av fotoner, där en foton representerar den minsta energimängd som kan överföras av elektromagnetisk strålning. När en foton passerar i...
Många kometer har mycket avlånga banor, som tar dem i en snabb sväng nära solen och sedan långt ut bortom planeterna innan de vänder tillbaka mot solen igen. De kommer troligen från den glesa svärm av isiga små himlakroppar utanför solsystemets ytterkant som kallas Oort-molnet, och har kastats ur kurs in mot solen av någon förbipasserande stjärna. Två polska astronomer har nu tittat närmare på potentiella kometfösande stjärnor med hjälp av mätningar från det stora Gaia-projektet som kartlägger vår galax. De har kommit fram till att om 1,3 miljoner år kommer en stjärna som heter Gliese 710 att...
Klockor klämtar och himlen blommar upp av fyrverkerikaskader. Alfred Tennysons dikt ”Nyårsklockorna” hörs ur en högtalare. Vi skålar och lyckönskar varandra, och en eller annan avlägger högtidligt löfte om att lägga sig till med nya vanor. Vi går in i år 2017. Samtidigt blir det år 4350 i Sydkorea och år 2560 i Thailand. Den koptiska kalendern, som har sitt nyår i september, är inne på år 1733. Astronomer och arkeologer har också egna numreringar av åren, och inne i datorernas programkod finns ytterligare andra sätt att räkna tid. – Att välja ett lämpligt år för att starta en årsräkning måste...
För första gången har fysiker vid det europeiska partikelfysiklaboratoriet Cern lyckats göra experiment där de kan se ljus absorberas av anti-väte . – Det har ju varit det stora målet hela tiden! säger Svante Jonsell på Stockholms universitet, som arbetar med teoretiska beräkningar och simuleringar för experimentet. Antimateria skapas hela tiden i radioaktiva sönderfall, i processer i rymden och i partikelfysikernas experiment. Men så fort en antipartikel möter en vanlig partikel förintas de båda. Därför har fysikerna på Cern jobbat i många år med utmaningarna kring att skapa antiatomer och...
Har det någon gång funnits liv på Mars? Det ska den europeiska rymdstyrelsen ESA och ryska Roscosmos undersöka i ett gemensamt program som heter Exomars. Den första omgången mätinstrument nådde fram till Mars den 19 oktober, med hjälp av satelliten TGO, Trace gas orbiter . Men när landaren Schiaparelli kopplade loss från satelliten för att ta sig ner till planetens yta krånglade höjdmätningen. Resultatet blev en våldsam kraschlandning. År 2020 får forskarna nästa chans. Då ska en Marsbil och en stationär plattform sättas ned på ytan. En som nu väntar extra otåligt är professor Javier Martin-...