Annons

Kosmos

De två Ligo-instrumenten i USA har fångat upp gravitionsvågor ännu en gång. Vågorna i rumtiden uppstod när två svarta hål kretsade i en spiral allt närmare varandra och till slut bildade ett enda svart hål, ungefär 49 gånger så tungt som vår sol. Gravitationsvågorna ger information om svarta hål som inte hade kunnat upptäckas på andra sätt.
Universum tycks vara fullt av en okänd substans, som med sin tyngdkraft håller stjärnor och galaxer i sina banor. Den brukar kallas för mörk materia , därför att den varken sänder ut eller absorberar ljus. Om den mörka materian består av partiklar borde de kunna fångas upp i laboratoriet när de strömmar genom jorden. – Vi har letat efter mörk materia länge, men det är först de senaste två-tre åren som instrumenten egentligen har blivit tillräckligt känsliga, säger professor Jan Conrad. Jan Conrads forskargrupp på Stockholms universitet bidrar till det rekordstora instrumentet Xenon ...
Här finns en katalog över olika sätt att engagera sig i utforskningen av rymden. Vissa är tillgängliga för alla intresserade, som projektet att transkribera och dokumentera tidiga rymdfärder. Andra är utmaningar som riktar sig till studenter eller professionella inom olika områden.
I korta tecknade filmer förklaras olika begrepp och fenomen inom fysiken. Det är tydligt och underhållande, även om berättaren talar lite väl snabbt ibland. Filmerna är mellan en minut och en kvart långa.
Vårt vanliga talsystem är ett positionssystem med basen 10 vilket innebär att talen skrivs som en summa av 10-potenser: 3 805 = 3 · 1 000 + 8 · 100 + 0 · 10 + 5 · 1 En siffras position har direkt betydelse för dess värde – den inledande 3:an räknas gånger tusen och 8:an räknas gånger hundra. Det romerska talsystemet är ett additivt system som använder tecknen I, X, C, M för 1, 10, 100 och 1 000, och tecknen V, L, D för halvorna 5, 50 och 500. Man skriver de större tecknen först och adderar: 3 805 = MMMDCCCV = 3 000 + 800 + 5. Ibland står ett mindre tecken omedelbart till vänster om ett större...
Michiko Morooka på Institutet för rymdfysik i Uppsala har köpt en bit mark på planeten Mars. Hon öppnar en mapp i stort format och visar rödtonade dokument som förkunnar att hon och hennes man är ägare till ungefär en halv fotbollsplan på en viss position. – Det var när vi gifte oss som vi köpte det, på skoj. Tidigare jobbade hon med ett instrument på farkosten Maven, som kretsar kring Mars. Vid det här laget är det flera år sedan hennes eget arbete handlade om den röda planeten. Men hennes intresse lever vidare, och hon tycker att människor bör resa dit. – Många tycker att det räcker med...