Annons

Kosmos

Företaget Tokamak Energy har slagit på sin nya kompakta fusionsreaktor för första gången, och skapat ett plasma – en laddad gas. De går djärvt ut med målet att kunna leverera kommersiell elproduktion till 2030. Fusionskraft efterliknar solens sätt att skapa energi, genom att slå ihop atomkärnor med varandra. El från fusionskraft har länge varit en hägrande möjlighet, som ständigt tycks befinna sig 30 år in i framtiden. Företagets ambitionsnivå kan jämföras med att den stora internationella fusionsanläggningen Iter som ska tas i bruk ungefär 2023 inte är tänkt att producera el över huvud taget...
Det finns gott om bra populärvetenskap om fysik, liksom fina läroböcker med grundliga djupdykningar. Något som däremot saknas är mellanting, för den som vill gå lite djupare utan att genast ta sig an en universitetskurs. En bok som kan passa i mellanrummet är Den moderna fysiken på 15 minuter av Johan Hansson, som är professor i teoretisk fysik. I nio kapitel, avvägda för att ta ungefär en kvart att läsa, ger han korta introduktioner till olika delar av fysiken som den ser ut i dag. Efter översikten kommer en presentation av nyckelpersoner inom fältet och sedan några viktiga ekvationer. I ett...
Det är en klar dag, och havsytan störs bara av en lätt krusning. Solljuset som sprids i atmosfären bildar ett blått valv över Onsala rymdobservatorium. Världsalltets alla stjärnor, galaxer och kosmiska fenomen är effektivt dolda för blotta ögat. Men de finns kvar bortom det blå. Det är den förvissningen som gör att astronomen Tobia Carozzi kan stå här och säga att själva himlen nu kan fungera som en extra hårddisk för forskarna. – Det går att titta en gång till om det skulle behövas. Radioastronomernas mätningar kan ta upp så mycket utrymme i datorerna att det blir orimligt att spara...
Vad finns det för likhet mellan en springande människa, en hummer vars nervsystem påverkas av hormoner och ett smart sätt att reglera flödet i elnätet? Enligt den amerikanske matematikern John Guckenheimer handlar det om exempel på så kallade icke-linjära dynamiska system. Nyligen var han inbjuden till Uppsala universitet för att föreläsa om sin forskning och hur han studerar den här typen av fenomen med avancerad matematik och datorsimuleringar. 1 | Hur skulle du förklara för någon utan matematisk bakgrund vad ditt forskningsområde handlar om? – Det handlar om hur saker förändras med tiden,...
I slutet av 2015 stoppades flygtrafiken på flera flygplatser i södra Sverige i en dryg timme. Solen hade haft ett utbrott som störde flygtrafikledningens radar. Solstormar är mängder av laddade partiklar som slungas ut i koncentrerade utbrott från solens yta. Ibland kommer partiklarna i jordens riktning, och då kan de orsaka problem i vårt högteknologiska och elberoende samhälle. Störningar i jordens magnetfält gör till exempel att det uppstår strömmar i bland annat el- och telefonledningar. Vid sällsynta tillfällen kan det bli riktigt extremt rymdväder, som vid den så kallade...
En kristall är ett material som upprepar sig enligt ett regelbundet mönster. Atomerna sitter ordnade i rader och plan. Det ser välordnat ut, men kristallen är faktiskt mindre symmetrisk än ett helt oordnat material. Mönstret breder ut sig längs bestämda riktningar, och upprepas på vissa regelbundna avstånd. En gas eller vätska, där smådelarna är blandade huller om buller, ser däremot likadan ut från alla håll och på varje punkt i materialet, och är därför helt symmetrisk. I fysiken är tiden också en dimension. För några år sedan började fysiker fundera på om det kan finnas någon företeelse...