Annons

Kosmos

För 60 år sedan bildades FN:s internationella atomenergiorgan, IAEA. Syftet var att begränsa utvecklingen av kärnvapen men också att främja en fredlig användning av atomkärnans inneboende krafter. Nu har många av den tidens visioner blivit verklighet, utan att vi kanske egentligen tänker på det. – Kärntekniken har så många tillämpningsområden som man lätt glömmer bort, säger kärnfysikern Imre Pázsit, professor vid Chalmers tekniska högskola. Makarna Marie och Pierre Curie bidrog tidigt till studier av strålterapi mot cancer. Det grundämne som de lyckades isolera år 1898, radium, utstrålade...
Med ett lager smörjmedel sänks friktionen mellan två ytor som gnids mot varandra. På is är det smörjmedlet vatten (nästan) i vätskeform. Tre olika fysikaliska fenomen samverkar när du får fart under skridskorna. Bild: Johan Jarnestad
I en orkester signalerar dirigenten till de olika stämmorna, så att de håller rätt takt och tempo. Annars skulle musikens olika delar inte stämma överens med varandra. På samma sätt behövs en tydlig tidsinformation för många vetenskapliga experiment. Men då måste taktpinnen ofta vifta oerhört mycket fortare. Det kan handla om att hinna se vad som händer i en kemisk reaktion, hur molekyler ändrar form – eller försök där flera delar måste samverka noggrant, som att synkronisera mätningar i ett nätverk av teleskop. En forskargrupp i Hamburg rapporterar nu att de lyckats slå rekord med en ny...
– Det är mer sannolikt att is som bildas på interstellära dammkorn är amorf, säger Katrin Amann-Winkel, isforskare vid Stockholms universitet. I en fast kristall sitter molekylerna ordnade i regelbundna geometriska mönster. I ett amorft material är smådelarna i stället fritt och slumpmässigt ordnade – precis som i en flytande vätska, men stelnad. Vanligt glas är ett amorft material. – Amorf is finns inte naturligt på jorden, men i universum är det förmodligen den vanligaste formen. De flesta av oss har hört att materien har tre faser, eller aggregationstillstånd: fast, flytande, och gas...
Forskningen kring kvantdatorer har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Både universitet och storföretag som Google och Microsoft satsar stora pengar på att utveckla tekniken, som lovar långt snabbare beräkningar än med dagens datorer. Men de kvantdatorer som hittills byggts i laboratoriemiljö är små och har mycket begränsad beräkningskapacitet. Det vill en internationell forskargrupp ändra på. I senaste numret av tidskriften Science Advances presenterar de en ritning till en storskalig kvantdator. – Vi har börjat arbeta med en prototyp för att demonstrera tekniken. Den väntas stå klar...
De gåtfulla korta pulser av radiostrålning som kallas radioblixtar ( fast radio bursts ) har gäckat astronomer ända sedan den första upptäcktes 2007. Hittills har arton stycken listats. Alla utom en har blinkat förbi på några få tusendels sekunder, utan att ge tillräckliga ledtrådar till varifrån radiostrålningen kom. En av dem har dock upprepat sig. Den har gett ifrån sig en oregelbunden serie blixtar, utan synbart mönster. Med hjälp av ett samarbete mellan flera radioteleskop har astronomerna kunnat ringa in var på himlen radioblixtkällan finns. Ett optiskt teleskop på Hawaii gav sedan den...