Annons

Kosmos

Den 15 september dök rymdfarkosten Cassini in i Saturnus atmosfär och brann upp, helt enligt planen. Det svenska instrumentet för att mäta elektriska fält och partiklar var ett av dem som skickade mätvärden in i det sista. Cassini har utforskat Saturnus och dess ringar och månar sedan 2004. De mest spektakulära upptäckterna är att det finns sjöar av metan på månen Titan och att månen Enceladus kastar ut en plym av vatten. Dessa världar skulle eventuellt kunna hysa liv. Det var därför Cassini kraschades mot Saturnus, som antas sakna förutsättningar för liv.
Årets Nobelpris i fysik går till upptäckten av gravitationsvågor från svarta hål som kolliderar. (Läs mer om gravitationsvågor i Här kan forskarna se hur rumtiden skälver F&F 7/2017.) Nu har gravitationsvågor också för första gången fångats upp från två kolliderande neutronstjärnor. Med hjälp av gravitationsvågorna kunde flera teleskop lokalisera händelsen och studera ljuset från källan. Det i sin tur ger viktig information som bidrar till att lösa ett par av astronomins långlivade gåtor. Neutronstjärnor är de extremt kompakta resterna av döda stjärnor. Stephan Rosswog på Stockholms...
För bara lite mer än två år sedan stod en typ av antenn redo på två platser i USA. Mätningarna hade inte ens officiellt dragit igång, men testmätningar pågick. Då kom signalen som forskare arbetat i 50 år för att kunna upptäcka. Mer än en miljard ljusår bort hade två svarta hål i vild slängdans kring varandra kommit så nära att de föll in i varandra och blev till ett. Det orsakade vibrationer i själva rumtiden, gravitationsvågor som efter en lång färd genom rymden nådde fram till jorden hösten 2015 och fångades upp i anläggningen. Rainer Weiss, Barry Barish och Kip Thorne belönas med...
Bild: Johan Jarnestad
Man har noga undersökt hur galaxer roterar i den del av universum som vi kan observera. Man finner då att det inte finns någon rotationsriktning som dominerar. Grunden till rotationen som vi observerar är samma som grunden till att det överhuvud taget finns galaxer och galaxhopar. Orsaken är de mycket små men växande ojämnheter som fanns i universum efter big bang. Områden i materien som var litet tätare än genomsnittet attraherade andra liknande områden gravitationellt. Vissa av dessa smälte samman och ojämnheterna växte. När områden med litet större täthet smälter ihop med varandra utan att...
Däcken pressas mot den smala vägen utanför Pisa. Taxibilen är en gravitationsmaskin, som utnyttjar tyngdkraften för att hålla sig kvar på asfalten. Mellan byar och odlingar närmar vi oss en märklig anläggning som kallas Virgo. – De detekterar gravitationsvågor där, berättar taxichauffören. Gravitationsvågor. Det är en helt annan sida av kraften som håller kvar bilen på körbanan. Vågorna är minimala krusningar i själva rumtiden, som berättar om dramatiska fenomen långt bort i universum. Taxiföraren berättar hur hon sett Virgo födas och växa fram sedan 1996. Ingen kan undgå att lägga märke till...