Annons

Kosmos

Jordaxelns lutning mot solen, som är cirka 23,4°, påverkas inte av massförflyttningar. Däremot ändras dess läge i jordklotet, det vill säga polernas position på jordytan. När en obalans uppstår förändras jordens rotation för att återställa symmetrin i massfördelningen. På jordytan uppfattar vi detta som att polerna flyttar sig – men egentligen är det jordklotet som ruckas, medan jordaxeln behåller sin lutning i rymden. Relativt jordytan rör sig nordpolen cirka tio centimeter per år. Under många decennier har det skett i riktning mot östra Kanada, men sedan drygt tio år rör sig nordpolen i...
Tänk dig en liten höjd med utsikt över en grönskande dal. På höjden står en rad med glasrutor, som fönster utan hus. Tänk dig att ljuset från vyn bromsas in i glaset och bara färdas någon millimeter per år. Det som syns genom rutorna är vad som fanns på andra sidan för länge sedan. De riktigt tjocka fönstren innehåller ljus från tio år av lantlig idyll. Den här tänkta scenen är hämtad från den klassiska science fiction-novellen Light of other days av Bob Shaw, skriven 1966. I berättelsen vill ett olyckligt ungt par köpa en sådan fönsterruta med lagrad utsikt till sitt hem. Novellen handlar i...
Bild: Johan Jarnestad För drygt ett år sedan kom rymdsonden Juno fram till sitt mål Jupiter. Nu börjar resultaten från sondens mätningar trilla in.
De två LIGO-instrumenten i USA har ännu en gång fångat upp skälvningar i rumtiden, så kallade gravitationsvågor. Vågorna uppstod när två svarta hål kretsade i en spiral allt närmare varandra och till slut bildade ett enda svart hål, ungefär 49 gånger så tungt som vår sol. Det skedde för cirka tre miljarder år sedan. Gravitationsvågorna ger unik information om svarta hål.
Genom att studera hur ett virus är uppbyggt går det att få mycket information om dess biologiska funktion. Det görs idag ofta med röntgenlaser; laserljusets spridning avslöjar hur viruset är uppbyggt nästan på atomnivå. Problemet är att det mesta av provet går till spillo. Nu har ett internationellt forskarlag utvecklat en ny metod för att montera de mikroskopiskt små proverna i ett mönster på ett chip, som gör det möjligt att utnyttja blixtarna från röntgenlasern på ett effektivare sätt. Det innebär att även mycket små mängder virus kan undersökas. – Med deras metod blir det lättare att...
1 | Både kemist och fysiker Hans Christian Ørsted (1777–1851) var en dansk kemist och fysiker, och den förste som framställde rent aluminium. Men mest känd är han för sin upptäckt av sambandet mellan elektrisk ström och magnetism. 2 | Nyfiken på blixteffekt Det var redan tidigare känt att blixtar kan orsaka magnetiska fenomen och till och med vända polerna på en magnetisk nål. Ingen hade dock lyckats förklara sambandet. Hans Christian Ørsted funderade mycket på det här. Men det tog tid innan han kom på hur han skulle angripa frågan experimentellt. Kompassnålen rörde sig när Hans Christian...