Att tjuvkika in i parallella världar

Mikroskopiska svarta hål visar vägen till parallella universum. Enligt ett nytt förslag ska ett test genomföras vid Cern i Génève, där minihålen kan dyka upp i världens starkaste partikelaccelerator.

Publicerad
Ett avsnitt av den 27 kilometer långa acceleratorn, LHC vid Cern i Génève, där partiklarna kolliderar vid extremt höga energier.  

Att det parallellt med vår värld kan finnas många andra universum är en svindlande tanke. Hittills har den varit omöjlig att testa.

Nu föreslår en grupp fysiker från USA, Kanada och Egypten att om sådana parallella universum verkligen existerar, skulle de kunna avslöjas i experiment vid LHC, världens starkaste accelerator.

LHC-maskinen vid Cern har gjort sig känd för upptäckten av Higgspartikeln år 2012. Sedan dess har den uppgraderats till nästan fördubblad styrka och borde kunna skapa mikroskopiska svarta hål vid specifika energier, har forskargruppen räknat ut. Ett sådant minihål blir ett fönster till andra världar.

Det talas om olika sorters parallella universum. Till exempel tolkas kvantfysikens genuina slump som att varje möjlig slumpmässig utgång av en händelse förverkligas i var sitt universum. Men sådana parallella världar går inte att påvisa, så de förblir ren spekulation.

Fysikergruppens nya idéer däremot stammar från strängteorin, där det, förutom de tre vanliga dimensionerna som vi känner igen plus tiden, även finns flera för oss osynliga dimensioner. Det är dessa som man kan få syn på. Då bildar minihålen portar in i osynliga universum i andra dimensioner.

Gravitationen flyter ut till de parallella världarna och detta kan upptäckas i experimentet, menar forskarna. Deras beräkningar bygger på en speciell modifikation av gravitationsteorin, som även tar hänsyn till kvanteffekter som gör sig påminda när storleken på de svarta hålen krymper. En sådan teori, kvantgravitationen, finns inte än, så det återstår att se om modellen stämmer.

Redan tidigare har fysiker försökt att skapa svarta hål i LHC utan att lyckas. Kritikerna varnade då för att de konstgjorda svarta hålen kunde leda till jordens undergång. Men med tanke på hålens mikroskopiska storlek är det en grov överdrift.

Nu kommer en ny chans att skapa minihål när acceleratorn uppgraderats till energier på upp till 14 TeV (en biljon – en miljon miljoner – elektronvolt). Dyker minihålen upp så kommer strängteorin att få sin första experimentella bekräftelse.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor