Bortom Higgs med ny svensk teori

En ny svensk modell för materiens minsta beståndsdelar ska nu testas vid Cern-laboratoriet i Genève.

Publicerad
En higgpartikel sönderfaller i fyra så kallade myoner (röda streck). Enligt Christoffer Peterssons modell kan higgspartikeln också sönderfalla i aldrig tidigare observerade mörk materiepartiklar.
Bild: Cern

Christoffer Petersson, teoretisk fysiker vid Chalmers tekniska högskola, har skapat en ny modell för partikelfysik. Den är en utvidgning av den så kallade standardmodellen som kombinerar känd vetenskap med teorin om supersymmetri. Den nya modellen förutspår att många nya, hittills okända, partiklar finns i naturen, bland annat sådana som mörk materia består av. Den okända mörka materien är en av fysikens största gåtor – den utgör drygt 75 procent av universums totala massa men består inte av några hittills kända partiklar.

Modellen har nu valts ut för att testas av två oberoende forskargrupper vid LHC, världens största partikelaccelerator i Schweiz, där den sista okända partikeln i standardmodellen, Higgspartikeln, hittades i juli 2012.

– Det mest spännande med vår modell är att den förutsäger att Higgspartikeln kan sönderfalla på ett nytt sätt, nämligen till en ljuspartikel, foton, samt flera mörk materiepartiklar, så kallade gravitinos. Eftersom LHC kan producera Higgspartikeln kan vi testa modellen, säger Christoffer Pettersson.

Svårigheten är att det bara är fotonen som går att mäta, medan gravitinos inte kan fångas in. Men fotonerna dyker även upp ur många andra sönderfall, och det specifika sönderfallet man letar efter infaller väldigt sällan. Därför krävs extremt mycket mätdata för att kunna säga något säkert. I mars kommer LHC-acceleratorn igång igen med fördubblad kraft, och då kommer avgörandet garanterat att komma.

Hur sannolikt är det att modellen stämmer?

– Ärligt talat är min dröm redan uppfylld – att de väljer att testa just vår modell experimentellt. Att den också skulle visa sig stämma vore nästan för bra för att vara sant!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor