Har Higgs en tyngre kusin?

Nya rön från Cern kan vara de första spåren efter en än så länge okänd elementarpartikel.

Publicerad
Partikelspår i CMS-detektorn vid LHC, där protoner kolliderar och nya partiklar bildas. De gröna strecken visar spår efter två ljuspartiklar (fotoner) som lämnar kollisionsplatsen – kanske tecken på en ny och okänd partikel.
Bild: Cern

Fysiker som arbetar vid världens största accelerator, LHC i Genève, rapporterar spår av något som skulle kunna tolkas som en ny elementarpartikel. I LHC krockar två protoner med hög energi, och i spillrorna efter kollisionen letar forskarna efter nya typer av signaler.

Efter att ha undersökt cirka 400 biljoner kollisioner har ett litet överskott i förhållande till de förväntade gammastrålarna upptäckts. Överskottsstrålarna kan ha bildats vid sönderfall av en ny partikel. I så fall kan det vara en ny tung Higgspartikel. Eller så kan det vara den sedan länge eftersökta gravitonen, partikeln som förmedlar gravitationskraften och i så fall också kan antyda att det finns fler dimensioner än dem vi förnimmer i vår värld.

Sara Strandberg, elementarpartikelfysiker vid Stockholms universitet, manar dock till försiktighet:

– Båda forskargrupperna vid Cern har uttalat sig ytterst försiktigt. Det kan vara något, men det kan också visa sig vara ett fel i till exempel den statistiska databehandlingen.

Fysikerna är alltså långt från att korka upp champagneflaskorna.

Med upptäckten av Higgspartikeln sommaren 2012 fullbordades den standardmodell som beskriver materiens minsta byggstenar och de krafter som råder mellan dem. Samtidigt är det helt klart att fysiken måste sträcka sig bortom standardmodellen. Ett skäl är att bara en femtedel av universums materieinnehåll är känt. Resten – den mörka materien – finns det ingen som vet vad den kan vara.

Också neutriner, som enligt standardmodellen saknar massa, har visat sig ha massa. Dessutom förklarar modellen inte varför världsalltet byggs upp av materia och inte av antimateria. Ny fysik behövs alltså för att besvara frågorna. Hoppet står till LHC, som nu körs med nästan fördubblad energi jämfört med när Higgspartikeln gav sig till känna.

Preliminära mätresultat

Kurvan visar att någonstans vid energin på 750 GeV finns en liten kulle i datainsamlingen, som skulle kunna vara ett tecken på en ännu okänd partikel. Men det krävs fler mätningar, enligt fysikerna från Cern, som hoppas finna något tecken på fysik bortom standardmodellen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor