Annons
Ur senaste numret - F&F 8/19
När vittnena har tystnat

Clara Alfsdotter är expert på hur kroppar ruttnar – och hur skador på skelett kan tydas för att lösa tusenåriga mordgåtor. Läs om hennes arbete som forensisk arkeolog, och varför hon tillverkar likkistor i Texas.

Dessutom
Ska cannabis bli lagligt?
Drönare blir jordbrukets nya drängar
Den okända nyttan med satelliter
Djupare rötter ska ge säkrare skördar i framtiden
Annons
Annons
Av drygt 2 500 korallrev i 44 länder klassades 17 procent som fungerande ekosystem. Samtliga ligger i kalla punkter som inte drabbats av det extra varma vatten som väderfenomenet El Niño skapade 2014 -2017. De 80 forskarna bakom studien lägger fram en ny strategi för korallrevens överlevnad i tidskriften Nature Ecology and Evolution . Steg ett är ett snabbt skydd åt de 17 procenten funktionella rev. Steg två är att restaurera de 54 procent som varit funktionella fram till nyligen, och steg tre är att hitta nya försörjningsmöjligheter för människor som har levt av resterande 28 procent, där...
– En häftig sak är att det periodiska systemets struktur ändras vid extrema tryck. De flesta alkalimetaller förvandlas till exempel till övergångsmetaller, säger Martin Rahm, forskare på Chalmers som har arbetat med att ta fram den nya modellen . Det periodiska systemet fyller 150 år i år, och utvecklas alltså fortfarande. När kemin ändras under extrema tryckförhållanden kan det bildas kemiska föreningar och kristallstrukturer som annars är omöjliga – till exempel metalliskt väte eller annorlunda supraledare som leder ström utan motstånd. Kemi handlar om hur atomer reagerar med varandra...
Varje år får drygt 30 000 svenskar klamydia. För hela världen är siffran över 130 miljoner. Antibiotika hjälper, men flertalet får inga symtom och riskerar att sprida smittan vidare. På lång sikt kan infektionen göra både kvinnor och män sterila. För kvinnor ökar även risken för utomkvedshavandeskap som kan vara livshotande. Nu har forskare i Danmark och Storbritannien testat ett experimentellt klamydiavaccin på 35 kvinnor i en så kallad fas 1-studie. De vaccinerade kvinnorna fick fler antikroppar mot klamydiabakterierna. Dessutom aktiverades celler av en sort som skyddar kroppen mot...
Fåglars luktsinne har ansetts som obetydligt men tidigare i år visade en svensk studie att kråkfåglar och trastar kan lukta sig fram till maten. Nu har amerikanska forskare visat att små mesar beaktar doften av en eventuell partner. Två snarlika arter fick känna kroppslukter från olika individer, utan att se eller höra varandra. Fåglarna skiljde ut och föredrog sina artfränder, enligt en studie som publicerats i Ecology and Evolution. Läs mer om fåglars luksinne på Conspecific olfactory preferences and interspecific divergence in odor cues in a chickadee hybrid zone
Södra Sofielund i Malmö är enligt polisen ett särskilt utsatt område. Vid Svedplan har öppen narkotikahandel varit ett stort problem under flera år. Sedan 2015 har polisen därför upp övervakningskameror i området. Kamerorna är ständigt i gång och polisen kan när som helst gå in och se vad som händer på platsen. Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi vid Malmö högskola, har tillsammans med doktoranden Karl Kronkvist och studenten Sara Nordkvist, studerat antalet anmälda brott och hur de boende upplever tryggheten före och efter att kamerorna kom på plats. Hur har kamerorna påverkat...
Jordens magnetfält bildar en bubbla runt jorden, som skyddar vår närmaste omgivning från en stor del av den partikelstrålning som kommer från solen. Var och en som har använt en vanlig kompass har också själv sett effekten av magnetfältet. Men kompassriktningen är inte helt konstant, och geofysiker har sedan 1960-talet känt till att jordens magnetfält förutom mindre variationer också kan byta riktning helt och hållet. Att förstå hur polvändningen går till är viktigt för att kunna avgöra hur starka och långvariga effekter det kan få på jorden nästa gång det inträffar. Nu har en forskargrupp...
Ett tyskt forskarlag har analyserat järnisotoper i snö som har fallit på Antarktis under de senaste 20 åren. De hittade tecken på att vår planet fortfarande tar emot stoft från ett interstellärt moln av material från supernovor. Isotopen järn-60 har en halveringstid på 2,6 miljoner år, vilket betyder att att järn-60 som hittas idag måste ha uppstått långt efter att solsystemet blev till. Järn-60 kan bildas i olika processer, men när forskarna jämförde med halten av andra isotoper kunde de se att dammet på Antarktis hade den sammansättning de förväntar sig från just en supernova. Samma sorts...
Clara Alfsdotter drivs av att försöka fylla ut luckor i kunskapen om mänskliga kvarlevor, att förbättra metoder för att studera processer som inträffar när människor dör. Därför forskar hon som doktorand om mänsklig förruttnelse, vilket egentligen är rättsmedicinarnas område. – Jag ser att vår förståelse av mänskliga kvarlevor inte är komplett: Jag kan som arkeolog i dag inte tolka ett material så bra som jag skulle vilja. Vi behöver veta mer om förruttnelse inom arkeologin också. Samtidigt som både rättsmedicin och arkeologi kan utvecklas tillsammans, säger Clara Alfsdotter som svar på...