Annons

antropologi

År 2003 gjorde arkeologer ett sensationellt fynd på den indonesiska ön Flores. Djupt under marken i grottan Liang Bua hittade de ben från en förmänniska, en vuxen kvinna. Hon var bara 106 centimeter lång och hade ett huvud stort som en grapefrukt. Forskarna hittade ytterligare individer av samma art, och gav dem smeknamnet hobbitar. De uppskattade att hobbitarna hade levt i grottan tills för ungefär 12 000 år sedan. Men i själva verket är lämningarna betydligt äldre, enligt en rapport i tidskriften Nature . Några av arkeologerna som deltog i utgrävningarna har tillsammans med andra forskare...
Den sista gemensamma förfadern till alla människoartade apor, det vill säga människoapor och gibbonapor, levde för 15–20 miljoner år sedan. Forskare och paleontologer har tidigare trott att de var stora till växten, baserat på fynd gjorda i Afrika av släktet proconsul , som länge ansetts vara så nära en gemensam förfader man kan komma. Men nu ändras bilden, efter en upptäckt av benfragment och ett kranium utanför Barcelona i Spanien. De nya fynden tyder på att den sista gemensamma förfadern var mindre lik en människoapa och mer gibbonlik. Dock är den nyupptäckta arten inte den gemensamma...
Forskare har länge antagit att människans sovvanor såg annorlunda ut i förindustriella samhällen – att de flesta lade sig vid solnedgången och sov längre, eventuellt med perioder av nattvaka och några tupplurar på dagen. Dagens sömnmönster skulle då ha vuxit fram i takt med lönearbete, fabriksklocka, elektriskt ljus och kvälls-tv. Men en ny antropologisk studie av tio olika natur- och stamfolk i bland annat Namibia, Tanzania och Bolivia, som ännu lever som jägare och samlare under förmoderna villkor, ger en annan bild. De flesta lade sig flera timmar efter solnedgången och sov sedan sju till...
De politiska och ekonomiska relationerna mellan Europa och Afrika håller på att förändras. Europas inflytande har minskat bland annat till följd av att Kina och Afrika närmat sig varandra. Vi ser också stark ekonomisk tillväxt i delar av Afrika, samtidigt som många ekonomier i Europa är krisdrabbade. Även om många flyktingar söker sig till Europa över Medelhavet, så ser vi också motsatta trender, som till exempel ett lämmeltåg av portugisiska arbetsmigranter som söker ett bättre liv i de forna kolonierna Angola och Moçambique. Givetvis gör de förändrade relationerna mellan Europa och Afrika...
Frågan kan besvaras på flera sätt. Här är ett svar som har ett sociologiskt och kulturantropologiskt anslag. Jag vill först vara lite jobbig och påstå att det faktiskt inte är så att alla älskar en underdog, hur sympatiskt denna än framställs. Jag skulle i stället vilja hävda att underdogen älskas av de som inte är födda in i, eller sedan länge tillhörande, en samhällsgrupp med makt, ekonomiskt överflöd eller något annat som i kulturen betecknas som eftersträvansvärt. Jag hävdar också att de som lever i miljöer där det är självklart att man har inflytande och pengar, och bemöts med respekt,...
Forskare från University of California har nyligen undersökt 32 kroppar som man hittat i grottor i södra Peru. De hade alla utsatts för så kallad trepanering, det vill säga kirurgiska ingrepp i skallbenet. I de flesta fall hade man borrat hål invid varandra för att skapa en öppning, eller skrapat bort kraniet. I flera fall hade samma individ utstått flera behandlingar. Enligt Danielle Kurin, antropolog vid University of California, så kan man se att många, uppåt 70 procent, överlevt sina trepaneringar, eftersom skallbenet hade läkt efteråt. Skrapningsmetoden hade högst läkningsfrekvens – och...