Annons

antropologi

Forskare har länge antagit att människans sovvanor såg annorlunda ut i förindustriella samhällen – att de flesta lade sig vid solnedgången och sov längre, eventuellt med perioder av nattvaka och några tupplurar på dagen. Dagens sömnmönster skulle då ha vuxit fram i takt med lönearbete, fabriksklocka, elektriskt ljus och kvälls-tv. Men en ny antropologisk studie av tio olika natur- och stamfolk i bland annat Namibia, Tanzania och Bolivia, som ännu lever som jägare och samlare under förmoderna villkor, ger en annan bild. De flesta lade sig flera timmar efter solnedgången och sov sedan sju till...
De politiska och ekonomiska relationerna mellan Europa och Afrika håller på att förändras. Europas inflytande har minskat bland annat till följd av att Kina och Afrika närmat sig varandra. Vi ser också stark ekonomisk tillväxt i delar av Afrika, samtidigt som många ekonomier i Europa är krisdrabbade. Även om många flyktingar söker sig till Europa över Medelhavet, så ser vi också motsatta trender, som till exempel ett lämmeltåg av portugisiska arbetsmigranter som söker ett bättre liv i de forna kolonierna Angola och Moçambique. Givetvis gör de förändrade relationerna mellan Europa och Afrika...
Frågan kan besvaras på flera sätt. Här är ett svar som har ett sociologiskt och kulturantropologiskt anslag. Jag vill först vara lite jobbig och påstå att det faktiskt inte är så att alla älskar en underdog, hur sympatiskt denna än framställs. Jag skulle i stället vilja hävda att underdogen älskas av de som inte är födda in i, eller sedan länge tillhörande, en samhällsgrupp med makt, ekonomiskt överflöd eller något annat som i kulturen betecknas som eftersträvansvärt. Jag hävdar också att de som lever i miljöer där det är självklart att man har inflytande och pengar, och bemöts med respekt,...
Forskare från University of California har nyligen undersökt 32 kroppar som man hittat i grottor i södra Peru. De hade alla utsatts för så kallad trepanering, det vill säga kirurgiska ingrepp i skallbenet. I de flesta fall hade man borrat hål invid varandra för att skapa en öppning, eller skrapat bort kraniet. I flera fall hade samma individ utstått flera behandlingar. Enligt Danielle Kurin, antropolog vid University of California, så kan man se att många, uppåt 70 procent, överlevt sina trepaneringar, eftersom skallbenet hade läkt efteråt. Skrapningsmetoden hade högst läkningsfrekvens – och...
Mäns och kvinnors händer är olika stora, och relationen mellan pekfingrets och ringfingrets längd olika. Denna kunskap har nu använts för att könsbestämma en stor mängd av de handavbildningar som dokumenterats i förhistoriska grottor i framför allt södra Europa. Det visade sig att omkring 75 procent av alla forntida händer vi sett avbildade är kvinnliga. Vad betyder då detta? – Ja, jag vet inte, säger Dean Snow, forskare i antropologi vid Penn state university i USA i en videointervju . Men min studie har provocerat fram nya frågor ­– nu måste forskningen gå vidare och ta reda på mer om detta...
1 | Vad handlar boken om? – Om vad som hänt sedan RUT-avdraget infördes i Sverige. Debatten om hushållstjänster har varit intensiv, men det har inte funnits någon så sammanhållen kunskap om vad som händer på området. Den här boken är vårt populärvetenskapliga bidrag. En viktig del är att tillföra ett perspektiv som vi saknat i debatten: kopplingen mellan svenska förhållandena och resten av världen. Sverige är inte så isolerat eller annorlunda som vi kanske tror. 2 | Är det en debattbok? – Nej, inte för eller mot hushållstjänster eller RUT. Vi vill nyansera och problematisera bilden. Den vita...