Annons

antropologi

Frågan kan besvaras på flera sätt. Här är ett svar som har ett sociologiskt och kulturantropologiskt anslag. Jag vill först vara lite jobbig och påstå att det faktiskt inte är så att alla älskar en underdog, hur sympatiskt denna än framställs. Jag skulle i stället vilja hävda att underdogen älskas av de som inte är födda in i, eller sedan länge tillhörande, en samhällsgrupp med makt, ekonomiskt överflöd eller något annat som i kulturen betecknas som eftersträvansvärt. Jag hävdar också att de som lever i miljöer där det är självklart att man har inflytande och pengar, och bemöts med respekt,...
Forskare från University of California har nyligen undersökt 32 kroppar som man hittat i grottor i södra Peru. De hade alla utsatts för så kallad trepanering, det vill säga kirurgiska ingrepp i skallbenet. I de flesta fall hade man borrat hål invid varandra för att skapa en öppning, eller skrapat bort kraniet. I flera fall hade samma individ utstått flera behandlingar. Enligt Danielle Kurin, antropolog vid University of California, så kan man se att många, uppåt 70 procent, överlevt sina trepaneringar, eftersom skallbenet hade läkt efteråt. Skrapningsmetoden hade högst läkningsfrekvens – och...
Mäns och kvinnors händer är olika stora, och relationen mellan pekfingrets och ringfingrets längd olika. Denna kunskap har nu använts för att könsbestämma en stor mängd av de handavbildningar som dokumenterats i förhistoriska grottor i framför allt södra Europa. Det visade sig att omkring 75 procent av alla forntida händer vi sett avbildade är kvinnliga. Vad betyder då detta? – Ja, jag vet inte, säger Dean Snow, forskare i antropologi vid Penn state university i USA i en videointervju . Men min studie har provocerat fram nya frågor ­– nu måste forskningen gå vidare och ta reda på mer om detta...
1 | Vad handlar boken om? – Om vad som hänt sedan RUT-avdraget infördes i Sverige. Debatten om hushållstjänster har varit intensiv, men det har inte funnits någon så sammanhållen kunskap om vad som händer på området. Den här boken är vårt populärvetenskapliga bidrag. En viktig del är att tillföra ett perspektiv som vi saknat i debatten: kopplingen mellan svenska förhållandena och resten av världen. Sverige är inte så isolerat eller annorlunda som vi kanske tror. 2 | Är det en debattbok? – Nej, inte för eller mot hushållstjänster eller RUT. Vi vill nyansera och problematisera bilden. Den vita...
Från vänster: Adapis, Proconsul, Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo Erectus, Homo Sapiens samt Cro Magnon , som är ett annat namn för de första människorna som nådde Europa. Bild: Pascal Goetgheluck / SPL Forskarna har länge försökt förklara hur människosläktets stora hjärnor uppstod. Vår tankeförmåga är nämligen kostsam. Hjärnan slukar 20–25 procent av vårt dagliga kaloriintag. Även våra utdöda förfäder hade förhållandevis stora hjärnor, vilket innebär att de måste ha kommit på en metod för att skaffa de extra kalorier som krävdes för att utveckla stora hjärnor. En etablerad...
Konsten att fästa en spets av sten på ett skaft av trä är ett avgörande steg i utvecklingen av vapen. Det har länge funnits belägg för att både neanderthalare och våra egna föregångare hade tillgång till denna spjutspetsteknologi för ungefär 300 000 år sedan. Men spjut med stenspets ven genom luften redan för en halv miljon år sedan, enligt en grupp forskare som har studerat stenflisor från utgrävningsplatsen Kathu Pan i Sydafrika. – Det här ändrar synen på tidiga människors förmågor före vår egen arts uppkomst, säger gruppens ledare, antropologen Jayne Wilkins vid University of Toronto,...