Annons

atmosfären

Mycket lite har forskats om CO2-lagring under jord, men nu finns resultat från ett experiment i USA. År 2004 pumpades 1 600 ton koldioxidgas 1,5 kilometer ner i ett bergrum av sandsten i Texas.
Medan solfläckarna tecknar sig mörkt mot solytan lyser facklorna ljusare - båda varierar med en period på elva år och inverkar på solens utstrålning.
Digerdöden härjade i mitten av 1300-talet. Mer än en tredjedel av Europas befolkning strök med i en pestsjukdom som spreds av råttor.
Sedan i januari är Barbara Nozière gästprofessor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon kommer från Bordeaux i Frankrike, där hon doktorerade i kemi år 1994.
I mellandagarna för ett år sedan, den 27 december 2004 klockan 22.30, träffades satelliten Integral av en intensiv skur av mycket energirik strålning, så kallad gammastrå
I de barrskogar som täcker stora delar av norra Europa, norra Asien och norra Nordamerika finns inte bara träd utan också oerhört många insjöar.