Annons

botanik

Äpplevecklaren är en fjäril vars larv orsakar stor skada i äpple- och päronodlingar. Men nu har en svensk och en amerikansk forskare utvecklat en miljövänlig metod som kan stoppa angreppen. Äpplevecklarens larv lever i ett intimt samspel med vissa jästsorter – så kallad mutualism. Larven gräver gångar i äpplet, vilket gynnar jästen eftersom den då kommer åt fruktköttet. Larven utnyttjar jästen som föda; dessutom skyddar jästen äpplet mot mögelangrepp. De två forskarna tog fasta på detta samspel när de utvecklade det nya bekämpningsmedlet. Forskarna blandade jäst, socker och ett virus som...
Förmågan att skilja mellan ljus och mörker regleras av samma sorts gener hos både människor och växter. Den upptäckten gjorde Daniel Chamovitz, genetiker och botaniker, på 1990-talet. Sedan dess har han fascinerats av hur lika vi är – växter och människor – när det gäller förmågan att förnimma vår omvärld. I What a plant knows berättar han med humor och skärpa om banbrytande växtexperiment genom historien fram till våra dagar, och leder elegant i bevis att växterna faktiskt har samma typ av sinnen som vi. Förutom ett. Trots många fantasifulla försök att påverka blommor med olika former av...
Arvsmassan i varje cell hos en gran – det så kallade genomet – består av cirka 20 miljarder dna-bokstäver. Det är hela sju gånger mer än hos en människa. Granens genom är det största som någonsin blivit kartlagt i detalj. Bakom bedriften står en internationell forskargrupp ledd från Umeå och Stockholm. – Det här kommer att ge bättre verktyg åt växtförädlare, säger Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet. Ekonomiskt är granen Sveriges viktigaste växt. Varje år planteras omkring 230 miljoner plantor i landets skogar. Grundvetenskapligt är projektet –...
Den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel, är en plåga för många trädgårdsentusiaster. Men en ny österrikisk studie ger tips om hur man kan minska angreppen. Forskarteamet odlade gräs, örter och legymer i lådor i ett växthus. Alla lådor innehöll lika många plantor, men antalet arter skilde sig åt. I vissa lådor fanns det bara tre olika arter, i andra lådor odlades tolv olika arter. När plantorna hade växt till sig, tillsattes daggmaskar i hälften av de två typerna av lådor. Slutligen lade forskarna spanska skogssniglar i samtliga odlingslådor. Försöken visade att andelen...
Säkerhetsvakter, hundar, larm och dubbla stängsel med taggtråd skyddar en åkerlapp norr om Zürich i Schweiz. Här ska försöksodlingar med gentekniskt modifierade organismer (GMO) få skydd mot sabotage. På olika håll i Europa har aktivister hittills förstört över hundra försöksodlingar med GMO, och många europeiska konsumenter är skeptiska mot tekniken. Utanför Europa är attityden annorlunda. Genmodifierade grödor växer på drygt 10 procent av världens totala åkerareal. Över 80 procent av världsproduktionen av både soja och bomull kommer från GMO. I Europa är det i stort sett bara Spanien som...
Ett otränat öga skulle inte ens se att han var där, lilleputthannen som bokstavligen lever på sin maka. Skönt inbäddad i hennes fuktbevarande rothårsfilt utvecklar han inte mycket mer än sina könsorgan. I jämförelse med honom ter hon sig groteskt stor. Hela han är mindre än ett enda av hennes blad. Men det tycks som om hon uppskattar och välkomnar sin lilla älskare; i mossornas värld kan storleken ibland ha omvänd betydelse. I älskogens timme simmar hans vilt snurrande spermatozoider in i hennes arkegon, vägledda av dess lockande sötma. Är man bara ett par tiotal mikrometer stor, och borta ur...