Annons

botanik

Fossil efter det utdöda barrträdet Manifera talaris visar att bevingade frön har existerat i 270 miljoner år. Dagens barrträd har frön med en vinge. Men M. talaris hade frön med alla möjliga sorters vingar: symmetriska vingar, olikformade vingar – men även envingade frön. Ett amerikanskt forskarteam tillverkade pappersmodeller av de olika frövarianterna hos M. talaris . Modellerna släpptes från tre meters höjd. Envingade frömodeller roterade kraftigt under fallet och det medförde att fallhastigheten blev avsevärt lägre än för de övriga varianterna. Frön som faller långsamt har större chans...
Många växter sprider väldofter som lockar pollinerande insekter, som ofta får nektar som belöning för sitt arbete. Det finns även växter som sprider doften av ruttnande kött. Denna lukt lockar bland annat flugor som lägger ägg i djurkadaver. I det här fallet så luras alltså växten. Den lockar till sig pollinatörer, flugorna, men erbjuder dem ingen belöning för deras jobb. Nu har ett team av tyska och österrikiska forskare hittat en ny variant av sådant lurendrejeri, hos en pipranka som kallas rund hålfot – Aristolochia rotunda . Piprankans blommor sprider samma luktämnen som finns i vissa...
Koldioxidnivåerna i atmosfären närmar sig 400 ppm ( parts per million ) och förväntas öka till 550 ppm under de kommande 40–60 åren. Vissa forskare anser att detta kommer att gynna matproduktionen , eftersom växterna är beroende av koldioxid och ökande nivåer leder till större skördar. Men en ny studie publicerad i Nature visar att den ökade tillväxten har en baksida: att grödornas näringsinnehåll minskar. Forskarna bakom den nya studien har analyserat data från 143 olika försök, där sex olika grödor – vete, ris, majs, ärtor, sojabönor samt durra – odlades vid förhöjda koldioxidnivåer (550...
En storskalig analys av utbredningsmönstren hos Antarktis växter och småkryp visar att artrikedomen är som störst i närheten av vulkaner. Forskarna, som publicerade rönen i PNAS , anser att detta ger en fingervisning om hur växter och småkryp lyckades överleva under istiden, då stora delar av norra halvklotet täcktes av ismassor. Värmen från aktiva vulkaner och gejsrar skapade isfria ytor samt grottor i istäcket där växter och småkryp kunde klara sig. När inlandsisarna drog sig tillbaka så började organismerna spridas från dessa områden till övriga delar av kontinenterna, menar forskarna. I...
Äpplevecklaren är en fjäril vars larv orsakar stor skada i äpple- och päronodlingar. Men nu har en svensk och en amerikansk forskare utvecklat en miljövänlig metod som kan stoppa angreppen. Äpplevecklarens larv lever i ett intimt samspel med vissa jästsorter – så kallad mutualism. Larven gräver gångar i äpplet, vilket gynnar jästen eftersom den då kommer åt fruktköttet. Larven utnyttjar jästen som föda; dessutom skyddar jästen äpplet mot mögelangrepp. De två forskarna tog fasta på detta samspel när de utvecklade det nya bekämpningsmedlet. Forskarna blandade jäst, socker och ett virus som...
Förmågan att skilja mellan ljus och mörker regleras av samma sorts gener hos både människor och växter. Den upptäckten gjorde Daniel Chamovitz, genetiker och botaniker, på 1990-talet. Sedan dess har han fascinerats av hur lika vi är – växter och människor – när det gäller förmågan att förnimma vår omvärld. I What a plant knows berättar han med humor och skärpa om banbrytande växtexperiment genom historien fram till våra dagar, och leder elegant i bevis att växterna faktiskt har samma typ av sinnen som vi. Förutom ett. Trots många fantasifulla försök att påverka blommor med olika former av...