Annons

Cancerfonden

Inte ens hälften av patienterna får önskad effekt när de äter vissa mediciner. Några får i sig för mycket av den verksamma substansen och reagerar med biverkningar när de tar mediciner i standarddos.
Den olympiska historien är full av märkliga händelser. En av de mest omtalade skandalerna inträffade under sommar-OS i Los Angeles 1932, men uppdagades först många år senare.
Den är mindre allvarlig än melanom, men hudcancern basalcellscancer (basaliom) ökar mycket snabbt. Ett växande folkhälsoproblem, som drabbar upp emot 20 000-30 000 människor varje år.